nieuws

Kademuren in Valkenburg worden gerenoveerd

bouwbreed Premium

In Valkenburg worden de kademuren langs de rivier de Molentak voor f. 5,5 miljoen gerenoveerd. De gemeente neemt f. 1,8 miljoen voor haar rekening. De rest draagt het Waterschap Roer en Overmaas bij.

Een groot deel van beide watertakken levert, door de ligging in het beschermde dorpsgezicht, een grote bijdrage aan het toerisme. In de Molentak worden ook bruggen vernieuwd. Derhalve wordt de voorkeur gegeven aan renovatie. Men streeft ernaar om zoveel mogelijk mergel als bouwsteen te gebruiken.

Valkenburg hecht ook grote waarde aan het uiterlijk van de kademuren. Bij de totstandkoming van de plannen is gebruik gemaakt van de adviezen van Adviesbureau Witteveen en Bos b.v. Maastricht. Het werk wordt openbaar aanbesteed.

Reageer op dit artikel