nieuws

In stucadoorsbranche wordt weer overlegd

bouwbreed

Cao-partijen in de stucadoorsbranche praten weer met elkaar. Het overleg werd in maart van dit jaar door

de werkgeversorganisaties stopgezet toen een conflict ontstond over het al dan niet doorbetalen van een premie Ziektewet door werknemers.

Met de privatisering van de Ziektewet per 1 maart jl. verviel de plicht van werknemers om een premie Ziektewet van 1 % te betalen.

De Nederlandse Aannemings Vereniging van Afbouw- en Stukadoorsbedrijven in Veenendaal en de Vereniging Terrazzo- en Vloerenbedrijven in Den Haag, waarvan de leden dezelfde cao hanteren, verzochten de bonden echter deze 1 % op het loon te mogen blijven inhouden.

Ze deden dit verzoek omdat hun financiele risico sterk toenam doordat ze een jaar lang dienen op te draven voor het doorbetalen van het loon bij ziekte van een werknemer.

Instroom werklozen

Dat nu weer met elkaar wordt gepraat betekent niet dat het conflict is opgelost. Maar het uitwerken van andere cao-zaken kon geen uitstel meer velen. Dat was het geval met de opzet van een instroompo in de afbouwsector voor langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Partijen zijn inmiddels akkoord gegaan met een opzet van SVS, het opleidingscentrum voor het schilders- en stukadoorsbedrijf. Het gaat om totaal zestig kandidaten. Voor zover die onvoldoende niveau hebben om direct met een leer-/arbeidsovereenkomst aan de opleiding te beginnen, is er in voorzien dat ze een eerste gedeelte van het opleidingstraject volgen bij een Centrum voor Vakopleiding of een Samenwerkingsverband.

Financiele prikkels

Voor wat het ziekteverzuim betreft zullen werkgevers bij besprekingen over een nieuwe cao voor volgend jaar zwaar inzetten op financiele prikkels om dat terug te dringen, zo verklaarde men al toen de breuk in het overleg tot stand kwam. Het instellen van wachtdagen of het niet meer betalen dan de 70 % van het loon, dat volgens de Wet Uitbetaling Loon bij Ziekte verplicht is gesteld, komt dan zeker aan de orde.

Reageer op dit artikel