nieuws

IJzeren Rijn wordt deel van Europese netwerken

bouwbreed

De IJzeren Rijn, de goederenspoorlijn van Antwerpen via Budel, Neerpelt en Weert naar het Roergebied wordt opgenomen in de Europese infrastructurele netwerken. Ook de Betuwelijn krijgt een hoge prioriteit in de netwerken.

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben hierover na twee jaar onderhandelen overeenstemming bereikt. Daarmee is de verwezenlijking van de verbetering van de trans-Europese vervoersinfrastructuur van de Unie met het oog op de interne markt een stuk verder gekomen.

Het Europees Parlement kreeg na lang onderhandelen toch zijn zin op het gebied van het milieu en mag meebeslissen over de prioriteiten voor de komende vijf jaar. De ministers van vervoer van de lidstaten waren daar aanvankelijk mordicus op tegen.

Milieuonderzoek

De overeenstemming houdt tevens in dat voor alle poen waaraan het Europees Parlement mede prioriteit geeft, eerst een milieuonderzoek zal worden gehouden.

Bij het bepalen van de poen voor de vervoersnetwerken krijgen het spoor, de binnenvaart en het gecombineerd vervoer de voorrang boven poen gericht op het wegvervoer.

Voor Nederland houdt dit in dat de IJzeren Rijn tot de netwerken gaat behoren en daaraan zal worden aangepast. Volgens het Europees Parlement kan dit van groot belang zijn bij het verdere verloop van het akkoord over het trace van de hogesnelheidslijn (hsl) tussen de Nederlandse grens en Antwerpen.

Compromis

Bij de presentatie van het trace had de Vlaamse premier Van den Brande al laten weten dat de IJzeren Rijn deel uitmaakte van het compromis. Minister Jorritsma heeft dit echter altijd tegengesproken.

Het Europees Parlement lijkt nu de versie van Van den Brande te steunen. Of men daar in Limburg blij mee is, valt ernstig te betwijfelen. Daar zit men niet te wachten op doorsnijding van Midden-Limburg, maar ziet men meer in aansluiting van de IJzeren Rijn op de Brabantlijn, die via Venlo naar Duitsland gaat.

Naast de IJzeren Rijn heeft het Europees Parlement ook hoge prioriteit gegeven aan de Betuwelijn. Verder gaat het om de aansluiting A73 bij Nijmegen., de wegverbindingen Weert-Roermond en Enschede en het Duitse Ochtrup.

Op het gebied van vaarwegen heeft het Europees Parlement zich uitgesproken voor de verbinding Twentekanaal-Mittellandkanaaal. Het Friese Van Harinxmakanaal krijgt in de Europese visie opwaardering.

Reageer op dit artikel