nieuws

Heidemij met moeite naar beter resultaat

bouwbreed

Ingenieursbureau Heidemij heeft in de eerste helft van dit jaar een winst behaald van f. 12,4 miljoen. Dat is een fractie beter dan in de eerste twee kwartalen vorig jaar, toen er een nettoresultaat uit de bus rolde van f. 12,2 miljoen. Voor geheel 1996 handhaaft de Raad van Bestuur de verwachting dat het nettoresultaat zal uitkomen op het niveau van 1995 ( f. 27 miljoen).

De omzet steeg in de afgelopen periode met 21 procent tot f. 509,6 miljoen. Deze groei is voor het grootste deel afkomstig van acquisities in Belgie, Frankrijk en Spanje. De autonome groei bedroeg slechts 4 procent. Het bedrijfsresultaat steeg met 20 procent tot f. 21,3 miljoen.

De marktontwikkelingen in de gebieden waar Heidemij actief is lopen sterk uiteen. De Nederlandse markt op het gebied van de infrastructuur trok verder aan. Ook de markt voor vastgoedinformatie vertoonde als gevolg van de Wet Onroerende Zaken een sterke groei. De milieumarkt stabiliseerde zich, met een accentverschuiving van onderzoek naar sanering.

In Duitsland en de Verenigde Staten staan de zaken er minder goed voor. De Duitse markt kampt nog steeds met aanhoudende investeringsbeperkingen van de centrale en lokale overheden. Die veroorzaken in combinatie met de stagnerende economie een verdere neerwaartse druk op de infrastructuur- en milieumarkt. In de Verenigde Staten leidt het uitblijven van nieuwe wetgeving en verminderde controle op naleving van milieuregels tot een verdere verkrapping van de milieumarkt. De gewijzigde marktomstandigheden in de twee landen nopen Heidemij wel versneld organisatorische aanpassingen door te voeren. “In de landen zullen mensen afvloeien, maar minder dan vorig jaar,” laat de woordvoerder ven Heidemij weten. In de VS verloopt de samenwerking tussen Geraghty en Miller (G en M) en Piedmont Olsen Hensley steeds beter. Het laatst genoemde bedrijf draait sinds het tweede kwartaal dit jaar mee onder de vleugels van G en M. “Het management van de bedrijven is gecombineerd en de klantenbestanden worden gezamenlijk gebruikt.”

Lekker werken

Heidemij boekte in het tweede kwartaal een aantal belangrijke opdrachten. Zo werkt de onderneming in eigen land aan een onderzoek naar het trace van de hogesnelheidslijn naar Duitsland. Daarnaast moet men ook een aantal locaties bouw- en woonrijp maken voor woningen en winkelcentra (Berkel).

In het Verenigd Koninkrijk is Heidemij betrokken bij milieuonderzoek op dertien locaties van een Amerikaanse autofabrikant. Verder sleepte het ingenieursbureau omvangrijke orders in de wacht in Turkije, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Reageer op dit artikel