nieuws

Goedkeuring voor rondweg Rottevalle

bouwbreed Premium

Het gemeentebestuur van Smallingerland kan een aanlegvergunning verlenen voor de langs de kern Rottevalle geplande verbindingsweg. Rechter Dick Dolman van de Raad van State in Den Haag heeft namelijk geweigerd om op verzoek van de Vereniging Dorpsbelang Rottevalle en de vereniging Milieugroep Rottevalle het bestemmingsplan ‘Rondweg Rottevalle’ te schorsen. Dit bestemmingsplan is door het gemeentebestuur van Smallingerland speciaal opgesteld om de aanleg van de weg mogelijk te maken.

Het nieuwe weggedeelte is een onderdeel van de verbeterde ontsluitingsroute van noordoost Friesland. De tegenstanders van de weg hebben aangevoerd dat het landschap op onaanvaarbare wijze wordt aangetast. Ook zouden er nog verkeerstechnische problemen aan het plan kleven. Voor de rechter was dat echter geen aanleiding om een schorsing uit te spreken.

De rechter heeft alleen nog maar mondeling uitspraak gedaan. Zijn schriftelijke motivering volgt later.

Reageer op dit artikel