nieuws

Fileplan valt bij wegenbouwers in goede aarde

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers is blij met de plannen van minister Jorritsma om bijna f. 3 miljard extra uit te trekken voor infrastructuur. “Als het waar is, is dat natuurlijk prachtig”, aldus directeur mr. H. Visser. Hij verwacht dat de goede tijden voor de bedrijven in de gww-sector in 1997 eindelijk gaan aanbreken.

Vrijdag werd bekend dat Jorritsma de komende jaren circa f. 3 miljard gaat uittrekken om de files te bestrijden. Het geld, dat vanaf 1998 beschikbaar komt, zal voor een belangrijk deel worden geinvesteerd in de verbetering en uitbreiding van de infrastructuur in de Randstad.

Zo wil de minister een aantal snelwegen versneld verbreden tot zes rijstroken. In de buurt van de grote steden zouden dat er zelfs acht moeten worden. Deze extra stroken zijn bestemd voor doelgroepenverkeer, zoals bussen, vrachtvervoer en carpoolers.

Verder wordt gedacht over de aanleg van een ‘metro-achtig’ vervoerssysteem in de Randstad. Na 2000 zal er nog meer geld beschikbaar komen voor de aanleg en verbetering van de infrastructuur in Nederland.

De extra investeringen komen bovenop het geld dat al is uitgetrokken voor de infrastructurele poen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (goed voor zo’n f. 7,5 miljard per jaar), en grote poen als de hogesnelheidslijn (waarvan de zuidelijke variant bijna f. 8 miljard kost) en de Betuwespoorlijn (die ruim f. 8 miljard kost).

Tevreden

Er is dus voldoende reden voor tevredenheid onder de aannemers in de grond-, water- en wegenbouw. “Als het waar is dat er meer geld bijkomt dan is dat natuurlijk prachtig”, aldus NVWB-directeur mr. H. Visser. “We pleiten al jaren voor extra investeringen in de infrastructuur, omdat het hoog tijd wordt dat er iets aan het fileprobleem wordt gedaan. Dus dit is een perfecte besteding van het geld.”

Visser is voorzichtig optimistisch over de gevolgen voor de gww-bedrijven. “Of het nu op het gebied van de weg-, water- of railinfrastructuur is, het werk zal toch gemaakt moeten worden. En dat komt dus direct ten goede van de productie in de gww-sector. Bovendien merk je nu van alle kanten dat het de overheid nu menens is.”

De toename van de overheidsinvesteringen zullen in ieder geval leiden tot een stijging van de omzet en de werkgelegenheid in de sector, verwacht Visser. “Vorig jaar hebben de bedrijven in hun omzetontwikkeling maar weinig gemerkt van al die toegenomen aandacht voor infrastructuur, maar volgend jaar mogen we toch een stijging van de omzet verwachten van nominaal zo’n 5 procent.”

En ook de werkgelegenheid zal groeien, overigens wel binnen de bestaande bedrijven. Nieuwkomers zijn er niet of nauwelijks, en ik verwacht niet dat daarin op korte termijn verandering zal komen. In het verleden zijn ons al zoveel gouden bergen beloofd, dat de bedrijven, ook de buitenlandse, eerst de kat uit de boom zullen willen kijken.”

Een ander positief effect hebben de investeringen op de binnenjaarlijkse discontinuiteit. Visser: “Hoe groter de poen, hoe minder discontinuiteit. In de winter kan dank zij poen als HSL en Betuwelijn de productie op gang worden gehouden. Met als gevolg dat het probleem van de binnenjaarlijkse discontinuiteit in de gww-sector zal afnemen.”

Nog deze week zal in de ministerraad een definitief besluit worden genomen over het mobiliteitsplan van minister Jorritsma. Bij de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1997 zal het plan nader worden toegelicht.

Reageer op dit artikel