nieuws

EPN voor utiliteit kritisch beschouwd

bouwbreed Premium

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een rapport ‘Bruikbare energieprestatienorm voor utiliteitsgebouwen’ uitgebracht. Het rapport is opgesteld door F.Ligthart en C. Zijdeveld. Het juist toepassen van de EPN (Energie Prestatie Norm) kan leiden tot een lager energiegebruik in kantoren, fabrieken en openbare gebouwen. Dat is de conclusie van de groep Duurzame Energie, die het rapport heeft ontwikkeld.

In het rapport, dat beschouwend van aard is en waarin geen berekeningsmethoden zijn opgenomen, komen de samenstellers zelf tot de conclusie, dat gebouwen met een installatie voor airconditioning bij de berekening energiezuiniger lijken, dan ze in werkelijkheid zijn. Dat komt, doordat die gebouwen bij de voorgeschreven rekenmethode door een kunstmatige correctiefactor gedeeltelijk worden gecompenseerd voor hun hogere energiegebruik. De auteurs hebben daarvoor een aardige basis als referentie, namelijk het eigen ECN-kantoorgebouw. Een recente studie van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu), heeft bevestigd dat het ECN-gebouw tot de energiezuinigste van Nederland mag worden gerekend. Zonder airconditioning is niettemin een aangenaam klimaat in kantoren en dergelijke te bereiken.

Het rapport is aan te vragen bij ECN-Duurzame Energie te Petten, telefoon 0224-564115 of fax 0224-563214.

Reageer op dit artikel