nieuws

Een eenvoudige verbouwing…

bouwbreed

Natuurlijk weten we het allemaal. Maar toch, als we het weer allemaal op een rijtje zien staan is het weer even schrikken. We doelen op de papierwinkel, die kennelijk nodig is om in ons land zoiets simpels als een verbouwing te mogen laten uitvoeren.

Anneke de Widt-Nieuwenhuizen, raadslid van de gemeente Hoogeveen, zette in Ng, het weekblad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de procedure daarvoor op een rij.

Bij de afdeling bouw- en woningtoezicht, waar de betrokkene zijn verbouwing meldt “raadpleegt een vriendelijke ambtenaar het bestemmingsplan als een kunstobject en constateert vlot dat de wens inpasbaar is”.

Hij overhandigt daartoe een aanvraagformulier bouwvergunning plus toelichting. Kennelijk is er iets zeer fundamenteels aan de orde, aldus het raadslid, want een aanvraag voor een bouwvergunning dient namelijk te bestaan uit:

– een aanvraagformulier in viervoud ( =4 x 4 A4);

– een bouwregistratieformulier in enkelvoud;

– een bouwkundige tekening, gevouwen op A4 formaat (niet gevouwen, niet behandeld?!) in viervoud;

– bij eigendom bouwvereniging, verklaring van geen bezwaar in tweevoud;

– bodemgesteldheidsonderzoek in tweevoud;

– schetsplan voor de welstandscommissie in viervoud met materiaal- en kleurenkeuzestaat;

– kapaanvraag voor een verdwaalde boom.

Mevrouw De Widt legt dan nog even uit waarom dit allemaal nodig is. “Zo’n aanvraagformulier is gebaseerd op de Woningwet, de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke bouwverordening. Die hebben gezorgd voor een stortvloed van regels en procedurevereisten.

Door het Bouwbesluit zijn de mogelijkheden tot het voeren van gemeentelijk beleid ingeperkt terwille van een landelijke uniformiteit.

Het voordeel is dat het nu ingewikkeld is in alle gemeenten. Zo stelt de Hoogeveense bouwverordening 96 pagina’s plus zeven bijlagen met ingewikkelde detailleringen.

Mevrouw De Widt verzucht tenslotte dat het tijd wordt dat de aangekondigde evaluatie van de Woningwet en het Bouwbesluit korte metten maakt met deze regelvloed.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels