nieuws

ECD onderzoekt of bedrijvenpoli mogen

bouwbreed

Minister Borst zal de Economische Controle Dienst (ECD) inschakelen om te onderzoeken of ziekenhuizen met een zogenoemde bedrijvenpoli de wet overtreden. Borst antwoordt dat op vragen van het SP-Kamerlid Marijnissen. Die wilde opheldering over de contracten die enkele ziekenhuizen hebben gesloten met de Achmea-verzekeringsgroep.

Daardoor ke werknemers van bedrijven die daarvoor een polis hebben afgesloten buiten de normale werktijden met voorrang worden behandeld. De minister herhaalt haar standpunt dat het onaanvaardbaar is als patienten op niet-medische gronden voorrang krijgen bij een behandeling.

“Er is geen plaats voor wachtlijstomzeilende initiatieven, wel voor wachtlijstverminderende initiatieven waar iedere patient van kan profiteren”, aldus Borst.

Ongelijke toegang

De Achmea-Groep, waarbij onder meer zorgverzekeraars het Zilveren Kruis en Centraal Beheer zijn aangesloten, tracht aan de wensen van Borst tegemoet te komen door een zo groot mogelijke groep verzekerden voor de bedrijvenpoli in aanmerking te laten komen. Zo ke gepensioneerden en partners van werknemers over het algemeen ook gebruik maken van de extra service.

Binnen de Achmea-Groep wordt bovendien gewerkt aan mogelijkheden om alle Achmea-verzekerden in staat te stellen dit soort extra dekkingen te verkrijgen. Volgens Borst blijft er echter sprake van ongelijke toegang tot de zorg, omdat de wijze van verzekeren bepaalt of iemand snel wordt behandeld en niet de gezondheidstoestand waarin iemand verkeert.

De minister heeft de betrokken instellingen, waaronder het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle, om alle relevante gegevens verzocht.

Bouwers willen ook

Ook de werkgevers in de bouw hebben er het nodige voor over om zieke bouwvakkers sneller behandeld te krijgen. Het AVBB liet weten in het najaar met een plan te zullen komen om dat mogelijk te maken zonder dat dit leidt tot het langer moeten wachten op geneeskundige hulp door zieke niet (meer-)actieven.

Nadere maatregelen zal Borst presenteren in een notitie over wachttijden in de gezondheidszorg die ze in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt.

Reageer op dit artikel