nieuws

ECD: Onderzoeken naar aanbestedingen speerpunt

bouwbreed

De Economische Controledienst beschouwt voor dit jaar onderzoeken op het gebied van het Besluit Aanbestedingen als speerpunt. Aanleiding is het resultaat dat met dit soort onderzoeken in 1995 is geboekt.

In het jaarverslag over 1995 schrijft de ECD dat de meeste onderzoeken hebben plaatsgevonden naar aanleiding van concrete klachten. Vooral onderzoeken naar afspraken op het terrein van aanbestedingen, zoals het bepalen van rekenvergoedingen en het via ongeoorloofd vooroverleg bij voorbaat al verdelen van de buit, scoorden goed.

In zijn algemeenheid vindt de ECD echter dat de opsporing op basis van de kartelwetgeving moeizaam verloopt. “Slechts in een beperkt aantal gevallen konden we voldoende hard bewijs verzamelen om een proces-verbaal op te ke maken. Daarbij is het eenmaal gelukt met behulp van reconstructie en recherche, maar zonder ondersteunende documenten, de waarheid boven tafel te krijgen”, zo schrijft de ECD.

De dienst klaagt dat het in de praktijk aanzienlijk eenvoudiger blijkt te zeggen dat Nederland een kartelparadijs is, dan om het ook daadwerkelijk te bewijzen. Hij hoopt overigens dat de nieuwe Mededingingswet, die nog in de Kamer moet worden behandeld, de handhaving op dit punt iets eenvoudiger zal maken, zodat relatief meer zaken dan momenteel met een sanctie ke worden afgedaan.

In 1995 hebben van de 28 onderzoeken er slechts 5 tot een proces-verbaal en/of correctie geleid.

Motel

De ECD beschrijft in zijn jaarverslag ook een voorbeeld van waar een onderzoek naar prijsafspraken toe kan leiden. Zo was gebleken dat enkele aannemers bijeengekomen waren in een motel voor het maken van verboden afspraken.

Een van de verdachte aannemers van wie bekend was dat hij inderdaad op die datum een afspraak in het betreffende motel had gehad en van wie bovendien andere collega-aannemers hadden verklaard dat ook hij bij het overleg aanwezig was geweest, gaf wel toe in het motel te zijn geweest. Maar hij was daar niet om met collega’s afspraken te maken.

De ‘ware’ reden wilde hij aanvankelijk niet kwijt, omdat hij dan thuis problemen zou krijgen. Uiteindelijk vertelde hij een tijdje met een andere vrouw in het motel te hebben vertoefd.

De ECD wist echter beter, geen overspel maar overleg was het geweest.

Reageer op dit artikel