nieuws

Deur op kier voor aftrek vakantiereis

bouwbreed

De Hoge Raad heeft de deur op een kier gezet voor aftrek van reiskosten naar en van een vakantiebestemming in het buitenland onder het mom van beroepskosten (aftrek van kosten van cursussen, congressen, seminars, symposia en dergelijke).

Een marketing acquisitiefunctionaris van een bedrijf in isolatiemateriaal, die aansluitend op een vakantie in Zwitserland gedurende ruim twee weken een talencursus Duits volgde in Luzern, mag zowel reis- als verblijfskosten en cursuskosten volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Staatssecretaris Vermeend van Financien heeft in deze zaak in het stof gebeten. Hij ging in cassatie van een gelijkluidende uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof. Met de belastinginspecteur was de staatssecretaris van mening dat de man, die zich beroepsmatig bezighield met het werven van orders voor zijn baas, in ieder geval de reiskosten niet kon aftrekken. Het was immers een vakantiereis. Bovendien had de werknemer best even ke wachten tot hij zich kon inschrijven voor een opfriscursus Duits in Nederland. Die zou zijn werkgever immers wel hebben vergoed; een cursus over de grens moest de werknemer uit eigen zak betalen.

Op al die punten stelt de Hoge Raad de staatssecretaris in het ongelijk. Aan de aftrek is overigens wel een maximum gebonden van f. 3250. Als de totale kosten van reis, verblijf en cursus lager zijn, is de eerste duizend gulden aftrekbaar en het meerdere voor driekwart.

Reageer op dit artikel