nieuws

Den Haag ‘vindt’ f. 3 miljoen voor baggerwerk

bouwbreed

De gemeente Den Haag wil het komend najaar zelf een begin maken aan het wegwerken van het achterstallig baggeronderhoud. Hiervoor wil het college van B en W f. 3 miljoen uittrekken.

Doet Den Haag dit niet dan zal Delfland het baggerwerk ter hand nemen waarna de rekening naar de residentie wordt gestuurd. Om het totale baggerwerk uit te voeren is een veelvoud van de nu door Den Haag uitgetrokken f. 3 miljoen nodig. Uit een vorig jaar opgestelde rapportage blijkt dat voor het wegwerken van de achterstand f. 65 miljoen nodig is. Omdat Den Haag een artikel-12- gemeente aan het worden is, heeft het toestemming van het rijk nodig om dit soort uitgaven te mogen doen. Het rijk heeft die toestemming echter niet gegeven. Omdat de residentie nu de hete adem van Delfland in de nek voelt, wil zij het hoogst noodzakelijke baggerwerk dit jaar nog laten uitvoeren. Hiervoor heeft het binnen de artikel-12-bijdrage voor 1996 nog net f. 3 miljoen weten te vinden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels