nieuws

Dalende belangstelling voor schildersopleiding

bouwbreed Premium

Het aantal leerlingen dat een opleiding volgt bij het opleidingscentrum voor het schilders en stucadoorsbedrijf SVS is in 1995 gedaald. In 1994 sloot SVS 3801 leerovereenkomsten en een jaar later waren dit er 3701. Volgens de SVS is dit verontrustend maar niet dramatisch. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1995.

De voornaamste daling deed zich voor bij de ondernemersopleiding. In 1994 volgden 438 mensen deze opleiding en in 1995 waren dit er 276. Volgens het jaarverslag is het aantal leerovereenkomsten ook bij andere opleidingscentra gedaald. Om het aantal leerlingen weer te laten groeien neemt SVS deel aan het in 1995 begonnen Po Extra Impuls Leerlingwezen (PEIL). Dit po voorziet niet alleen in het aantrekken van meer leerlingen, maar moet ook bereiken dat minder leerlingen afhaken voordat ze de opleiding hebben afgerond. Ook is het de bedoeling dat nieuwe opleidingen worden ontwikkeld.

Ook al daalde de belangstelling voor de beroepsopleidingen, de belangstelling voor ‘losse’ cursussen nam sterk toe. In het cursusjaar 1993-1994 volgden 4564 mensen een cursus bij de SVS en een jaar later waren dit er 6124. Vergeleken met het cursusjaar 1992-1993 verdubbelde het aantal cursisten. SVS heeft inmiddels een groot aantal nieuwe cursussen op het programma gezet. Onder meer: schilderen met oplosmiddelarme verfproducten, decoratieve technieken handmatig en decoratieve technieken mechanisch.

Vorig jaar werd een aantal opleidingen aangepast in verband met het in werking treden van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Bovendien is een groot aantal nieuwe leermiddelen ontwikkeld.

Reageer op dit artikel