nieuws

Cursus Stortverbod Bouw- en Sloopafval

bouwbreed

Residuen afkomstig van het bewerken van bouw- en sloopafval mogen binnenkort niet zo maar worden gestort. Dat is het geval als het Stortverbod voor Bouw- en Sloopafval in werking treedt. Bij het bedrijfsleven en provinciale en gemeentelijke overheden bestaat nog onduidelijkheid over het Stortverbod.

BS Consult bv heeft met het ministerie van VROM een eendaagse cursus ontwikkeld die nader ingaat op de inhoud van het Stortverbod en de bijbehorende certificatie en keuringsmethodieken.

Meer informatie hierover is te krijgen bij BS Consult, 030-6378100, A.F. Lagerwaard.

Reageer op dit artikel