nieuws

Conflict rond veiligheid Zweedse treintunnels

bouwbreed Premium

In Zweden wordt het aantal kilometers aan treintunnels de komende tien jaar verdubbeld. Omtrent het veiligheidsniveau heerst echter verschil van mening. Een uitspraak van de rechter inzake een tunnelpo van 1,8 km, waar de spoorwegautoriteiten geen nooduitgangen hebben gepland, wordt van grote betekenis geacht voor de te treffen voorzieningen in het algemeen.

De strijdvraag betreft onder meer ook de afstand tussen de noodtunnels. De hulpverleningsautoriteiten eisen een maximale afstand van 250 tot 750 meter naar de dichtstbijzijnde nooduitgang afhankelijk van de totale tunnellengte.

In vergelijking met Duitsland en Zwitserland is dat niet overmatig veel. Denemarken daarentegen houdt in de Grote-Belttunnel 250 meter aan en in de Kanaaltunnel gaat het om 375 meter.

Zweden heeft op het ogenblik 26 kilometer rail ondergronds, verdeeld over 97 tunnels. De langste is 2,1 km en bevindt zich bij Gotenburg. Er wordt echter gewerkt aan 12 nieuwe treintunnelpoen met een totale lengte van 30 km. De langste daarvan wordt 8,5 km en is in aanleg onder de Hallandsstuwwal bij Helsingborg aan de zuidwestkust.

Twee evacuatiebuizen hebben hier om de 458 meter een toegang. Een omstreden project is de nog in het papieren stadium verkerende citytunnel in Malmo, waar eveneens twee ontsnappingsbuizen zijn gepland met toegangen om de 500 meter bij een lengte van 4,2 km. De meest recente studie raamt de benodigde investering voor deze citytunnel op 5 miljard Kronen, zo’n f. 1,25 miljard).

Reageer op dit artikel