nieuws

Combinatie Westerschelde krijgt f. 20 mln rekenvergoeding

bouwbreed

Combinatie Westerschelde krijgt van Rijkswaterstaat f. 20 miljoen als vergoeding voor haar inspanningen, in de jaren zeventig en tachtig, voor aanleg van de Westerschelde Oeververbinding. Uiteindelijk kreeg de combinatie de WOV niet gegund.

De aannemerscombinatie (bestaande uit HBG, Ballast Nedam, Volker Stevin, Strukton Boskalis, Dirk Verstoep, L.L. en N. De Meijer, CFE en SBBM) diende midden vorig jaar een claim van enkele tientallen miljoenen guldens in bij het rijk. Volgens de aannemers had de overheid het contract dat tussen beide partners was gesloten geschonden.

In dit contract was onder meer geregeld dat de combinatie het ontwerp voor de Westerschelde Oeververbinding zou maken. Als de plannen werden goedgekeurd zouden de aannemers het werk ook uit mogen voeren.

De provincie Zeeland, die aanvankelijk de opdrachtgever was, tot het po naar het Rijk ‘verhuisde’, brak de onderhandelingen met de Combinatie Westerschelde echter aan het begin van de jaren negentig af. Ze besloot de WOV openbaar aan te besteden (met prekwalificatie) zoals volgens de Europese richtlijnen nodig bleek.

De Combinatie liet zich nog prekwalificeren, maar haakte later af op grond van de strenge randvoorwaarden die de provincie stelde, waardoor het risico voor de bouwers te groot zou worden. De opdrachtgever ging hierop in zee met de Combinatie Middelplaat Westerschelde, die een geboorde tunnel had ontworpen, en het werk inmiddels gegund heeft gekregen.

Tevreden

Naast het feit dat de Combinatie Westerschelde vraagtekens stelde bij de gevolgde aanbestedingsprocedure, claimde het geld bij het Rijk (waar de WOV inmiddels aan was overgedragen door de provincie Zeeland) op grond van geleverd werk. Het rijk weigerde dit aanvankelijk. Hierop begonnen de aannemers een juridische procedure tegen de staat.

Lopende deze zaak is nu ineens overeenstemming bereikt. De aannemerscombinatie krijgt f. 20 miljoen. In ruil daarvoor zal ze geen aanspraken meer laten gelden op het po.

Woordvoerder J. IJken laat namens de combinatie weten ‘tevreden’ te zijn met de getroffen regeling.

Reageer op dit artikel