nieuws

CDA vraagt opheldering over milieu-arrest

bouwbreed

Tweede-Kamerlid Esselink (CDA) heeft de ministers De Boer en Sorgdrager maandag om opheldering gevraagd over het recent door de Hoge Raad gewezen Pikmeer-arrest. Door dat arrest mogen overheden en ambtenaren ongestraft bepaalde milieudelicten begaan. Esselink vindt dat onjuist, omdat ‘gewone’ burgers wel het risico lopen vervolgd te worden.

“Gelijke monniken, gelijke kappen. Anders komen de gemeenten wel heel erg in de verleiding om de hand te lichten met de milieuregels.”, aldus Esselink. De CDA’er vraagt de bewindslieden om een wetswijziging. Anders overweegt hij daar zelf mee te komen.

De Hoge Raad oordeelde in het zogeheten Pikmeer-arrest dat een ambtenaar uit het Friese Boarnsterhim niet vervolgd kan worden wegens overtreding van milieuvoorschriften omdat overheden zich voor dergelijke daden ook niet bij de strafrechter hoeven te verantwoorden. Uitvoerder en werkgever zijn in dit verband niet los te koppelen, oordeelt het rechtscollege.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie stelt dat de milieu-officieren na de vakantie zullen praten over de te volgen nieuwe koers die door het arrest noodzakelijk is geworden.

De Friese ambtenaar had opdracht gegeven verontreinigd baggerslib in het Pikmeer te storten. Volgens de voorschriften moet een officieel afvalverwerkingsbedrijf dat slib verwerken.

Reageer op dit artikel