nieuws

C.R.O.W doet veel met weinig mensen

bouwbreed Premium

De werkdruk bij de C.R.O.W is in het jaar 1995 hoog geweest. Dat komt door een groeiende hoeveelheid werk waarin door een beperkt aantal mensen moet worden voorzien. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W) uit Ede.

De vraag naar de activiteiten van C.R.O.W is in het verslagjaar verbreed met activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer. Tegelijkertijd is in het algemeen de bereidheid tot algemene financiering afgenomen. Overleg over een structurele oplossing voor de financiering van collectief onderzoek in de GWW-sector heeft eind 1995 geresulteerd in een principeakkoord over de instelling van een Fonds Collectief Onderzoek GWW. Partijen hierin zijn Rijkswaterstaat, de Vergadering van Hoofden van Provinciale Waterstaats- en Milieudiensten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het fonds zal inkomsten genereren uit een (vrijwillige) bijdrage van 0,15% van de aanneemsom. De juridische uitwerking van het akkoord vergt echter veel tijd. Zoveel dat eventuele nieuwe fondsen pas eind 1997 begin 1998 beschikbaar zullen komen.

Reageer op dit artikel