nieuws

Brochure over Europa’s grootste bouwput

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft een nieuwe brochure gemaakt voor Nederlandse ondernemers die met meer dan normale belangstelling naar Europa’s grootste bouwput in Duitsland kijken. ‘Bouwen in Duitsland: kansen voor Nederlandse bouwers en toeleveranciers’ is aangepast aan de praktijkervaringen van enkele Nederlandse ondernemers.

Tot het jaar 2005 is er meer dan 200 miljard D-mark per jaar nodig aan bouwinvesteringen om het voormalige Oost-Duitsland op West-Duits peil te brengen. Volgens deskundigen zal dat gebied minstens 30 jaar de grootste bouwput van Europa zijn.

Daarbij zijn er voor de Nederlanders veel kansen, onder meer omdat die in staat zijn goedkoper te produceren. Kansen genoeg, maar geen kansen zonder bedreigingen.

In deze brochure wordt eerst aandacht besteed aan de bouwmarkt in het voormalige Oost-Duitsland. Daarin wordt geconstateerd dat de prioriteit de eerste jaren om financiele redenen meer zal liggen op het gebied van renovatie dan bij nieuwbouw. Die laatste zal zich vooral beperken tot de grote steden. Zo heeft Berlijn voor 2010 naar schatting behoefte aan een miljoen nieuwe woningen waarvan 150.000 acuut zouden moeten worden gebouwd.

Moordend

In zijn algemeenheid waarschuwt de brochure voor de moordende concurrentie onder Duitse bedrijven. Deze is het gevolg van onduidelijk overheidsbeleid en de economische recessie.

Wat de aansprakelijkheid betreft zijn er weinig verschillen tussen Nederland en Duitsland, zij het dat in Nederland de termijn van aansprakelijkheid langer is.

Vermoed wordt dat de culturele verschillen belangrijker zijn dan de juridische. Duitsers hanteren veel eerder het conflictmodel. Aannemers worden dan vaak geconfronteerd met lange ‘Mangelliste’. Zolang de gebreken niet worden verholpen, wordt de laatste termijn niet betaald.

Nederlanders hebben de naam billig (goedkoop) te zijn, hetgeen in Duitse ogen geen compliment is. ‘Preiswert’ is daarom beter, aldus de brochure met vele tips.

Reageer op dit artikel