nieuws

Bouwbonden willen niet tornen aan VUT-regeling

bouwbreed Premium

“Uitgesloten”. Dat is de niet mis te verstane reactie van Bram Visser, eerste onderhandelaar van de bouwbond-FNV voor de bouwcao op een suggestie van het AVBB de huidige regeling voor vervroegd uittreden te herzien. Deze al eerder geuite suggestie werd nu gedaan naar aanleiding van het jaarverslag van de Stichting Uittreden Bouwbedrijf. Ook de bouwbond van het CNV is niet bereid nu over een andere opzet te onderhandelen.

Uit het jaarverslag 1995 van de stichting Uittreden Bouwbedrijf kan worden opgemaakt dat de uit premies te dekken lasten in 1995 met 9,1% zijn gestegen tot een bedrag van f. 555,8 miljoen. In het najaar van 1995 werd de bijdrage voor de VUT-regeling gemaximaliseerd op 8%, die gelijk over werkgevers en werknemers is verdeeld.

Voor het AVBB reden om in zijn orgaan Bouwnieuws opnieuw aan te dringen op wijziging van de regeling omdat zonder maatregelen de VUT-premielasten de komende jaren nog flink zullen toenemen. Eerder dit jaar deed vice-voorzitter Sas hetzelfde op persoonlijke titel.

“Uitgesloten”, aldus Bram Visser. “We hebben een cao-afspraak over de VUT tot aan het jaar 2000. Natuurlijk moeten we bij de uitvoering van deze afspraak tijdig kijken of er een situatie wordt gecreeerd die het ons onmogelijk maakt goede afspraken voor na 2000 te maken.”

Opruiend

“Maar voorlopig is er niets aan de hand. Wij hebben ter financiering van de voor vijf jaar geldende VUT-afspraken al roostervrije dagen ingeleverd en afgesproken dat er gedurende de overgangsfase in 1996 f. 20 miljoen uit het Scholingsfonds mag worden gehaald en voor de jaren 1997, 1998 en 1999 nog eens jaarlijks f. 10 miljoen. Die middelen uit het Scholingsfonds zijn overigens nog niet nodig geweest.”

De woordvoerder van de bouwbond CNV wijst eveneens op de pas vorig jaar afgesproken overgangsperiode van vijf jaar .

“De AVBB-suggestie dat die afspraken nu al weer moeten worden herzien zijn onverstandig en kwalificeren we als opruiend”.

Reageer op dit artikel