nieuws

Bouw sporthal Brakel stuit op bezwaren omwonenden

bouwbreed

Als rechter mevrouw J. Leyten van de Raad van State in Den Haag begin volgende week weigert de milieuvergunning te schorsen die het gemeentebestuur van Brakel afgaf voor de in de kern Aalst (gemeente Brakel) geplande sporthal, dan kan de bouw op korte termijn beginnen.

Dat verzekerde de Brakelse burgemeester W. Hoornstra deze week na afloop van een hoorzitting. Rechter Leyten is door omwonenden in de kwestie gemengd. Zij hebben haar gevraagd de milieuvergunning te schorsen. Als een van de belangrijkste argumenten voerde hun advocaat, mr. Th. Vermeulen, aan dat de gemeente heeft nagelaten een onafhankelijk akoestisch adviseur in te schakelen. “Ter vermijding van belangenverstrengeling en ter objectieve beoordeling van de situatie” had het voor de hand gelegen dat de gemeente een onafhankelijk adviseur over de toekomstige situatie rond de sporthal had laten rapporteren, meent de advocaat. De omwonenden zouden dan onder meer beter hebben ke controleren of de gemeente de juiste geluidswaarden in de vergunning heeft opgenomen. Volgens de gemeente was het opstellen van een akoestisch rapport in dit geval niet noodzakelijk en juridisch bezien niet vereist.

Rechter Leyten gaat zich beraden en hoopt over een week met een uitspraak te ke komen. Als de milieuvergunning wordt geschorst, kan de gemeente geen bouwvergunning verlenen.

De realisatie van de sporthal is als turn-key po aangenomen door Algemeen Bouwbedrijf Vaessen BV uit Ra amsdonksveer. Het po vergt een investering van ruim f. 1,6 miljoen. Na aanvang van de bouw moet de hal er binnen acht maanden staan. De nieuwbouw vervangt de oude gymzaal van Aalst; op die locatie is woningbouw gepland.

Reageer op dit artikel