nieuws

BNG realiseert beter resultaat

bouwbreed Premium

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft haar halfjaarresultaat zien stijgen met f. 20 miljoen tot f. 162 miljoen. Door de verbetering van de rentemarge stegen de totale baten met f. 26 miljoen. De lasten gingen met f. 6 miljoen omhoog tot f. 34 miljoen.

Hogere personeelskosten zorgden voor de stijging van de lasten. De bank had tijdelijk externe krachten ingehuurd wegens twee grote automatiseringspoen. Het balanstotaal nam toe met f. 7,6 miljard tot f. 107,7 miljard.

Reageer op dit artikel