nieuws

Beton voorkomt trillingen in stalen systeembruggen

bouwbreed

Stalen bruggen gemaakt volgens een systeem waarbij twee vakwerkliggers zijn geintegreerd met een laaggelegen brugdek, zijn licht van gewicht. Ze zijn goedkoop, want er kan ‘op staal’ worden gefundeerd. Bij grotere overspanningen is verbeteren van het dynamisch gedrag van dit brugtype een noodzaak. Toepassen van een betonnen brugdek lijkt mogelijk en financieel aantrekkelijk.

In Rotterdam zijn tientallen van dergelijke bruggen zijn in gebruik voor langzaam verkeer over de stadssingels. Dat het om systeembruggen wordt in het algemeen niet onderkend. Er wordt altijd een architect ingeschakeld voor de creatieve inbreng bij de vormgeving. Het systeem bestaat uit twee vakwerkliggers die onderdeel van de constructie vormen. De liggers dienen tevens als brugleuning. Het brugdek bestaat uit een stalen dekplaat die in dwarsrichting van de brug wordt verstijfd met ribben.

Toepassen van het systeem heeft voordelen. Die komen voort uit de zeer geringe waarden voor eigen gewicht en constructiehoogte. De bruggen zijn goedkoop omdat ze ‘op staal’ gefundeerd ke worden. Een stalen brug volgens dit systeem is daardoor concurrerend ten opzichte van een betonnen brug, die gezien het grotere gewicht wel op palen gefundeerd moet worden.

Getuide systemen

De voordelen zijn mede oorzaak van de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar naar grotere overspanningen en bruglengten. Zo is inde wijk Prinsenland in Capelle aan den IJssel een dergelijke systeembrug met een lengte van 100 m uitgevoerd als tuibrug met een pyloon in het midden. Door gebruik te maken van tuien, verankerd in een verstijvingsligger, ke de funderingen bij de landhoofden licht worden uitgevoerd.

De ervaringen met het gedrag van de getuide systeembruggen bruggen zijn nog gering. Maar het dynamisch gedrag is in het algemeen niet gunstig. Bovendien geven de trillingen fietsers en voetgangers die er gebruik van maken een ongemakkelijk gevoel. Bepalen van het dynamisch gedrag van deze systeembruggen vergt veel rekenwerk. En het verbeteren van het dynamisch gedrag brengt de nodige kosten met zich mee.

Betonnen brugdek

Ing. M.F.N.J. Endel, student Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft, heeft in zijn afstudeerpo onderzocht welke alternatieve brugdeksystemen er voor getuide bruggen van het staalconcept deze nadelen niet hebben. Door bestudering van de ontwikkeling van vloersystemen in de woning- en kantoorbouw zijn alternatieven tot stand gekomen voor het laag gelegen brugdek. Een veelbelovend alternatief is met behulp van het rekenprogramma Diana doorgerekend. Uit dit numerieke onderzoek kan worden geconcludeerd dat toepassen van een betonnen brugdek het dynamisch gedrag van de constructie verbetert. Zo een betonnen brugdek is ook uitvoeringstechnisch goed mogelijk. Tenslotte komt Endel tot de conclusie dat een betonnen brugdek financieel aantrekkelijk lijkt.

Reageer op dit artikel