nieuws

‘Belangenverstrengeling bij sociale verzekeringen’ Ctsv dreigt pv-netwerk in de bouw af te keuren

bouwbreed

Het netwerk van plaatselijk vertegenwoordigers in de bouw, dat onder meer de WW-intake van werkloze bouwvakkers verzorgt, ligt onder vuur. Het interimbestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen heeft het voornemen dit netwerk, bestaande uit zo’n 150 betaalde krachten in dienst van de bouwbonden, af te keuren op grond van verstrengeling van belangen. Op 1 december valt de definitieve beslissing.

De 150 plaatselijk vertegenwoordigers (pv’ers), die in dienst van FNV en CNV bouwvakkers in de regio bijstaan op het vlak van de sociale-verzekeringswetgeving, zijn inmiddels door de bouwbonden op de hoogte gesteld van de situatie.

De klap komt extra hard aan omdat de bouwbonden zojuist een ingrijpende, miljoenen kostende, reorganisatie van het netwerk hebben afgerond. De ongeveer 1000 vrijwillige pv’ers, die de bonden tot voor kort tot hun gelederen konden rekenen, zijn in de afgelopen anderhalf jaar vervangen door 150 professionele krachten, veelal kantoorhoudend op arbeidsbureaus in het land.

De salarissen van deze professionele pv’ers, plus de overhead, worden grotendeels betaald door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam. Dit is immers, volgens de nieuwe organisatiewet, primair verantwoordelijk voor de intake van de WW en het geven van voorlichting over sociale-verzekeringszaken aan de bouwvakker. Het SFB heeft deze taken echter gedelegeerd aan het pv-netwerk, dat de bonden koste wat kost wilden handhaven en waarvoor langdurig werd gelobbyd bij het SFB. Een goede vertakking in de regio betekent immers een goede band met de leden. De hoge organisatiegraad van de bouwbonden is naar men zelf aanneemt een direct gevolg van dit netwerk, dat al sinds de jaren ’20 bestaat.

Strikte scheiding

Het is nu juist het delegeren van deze taken aan de vakbonden dat het Ctsv dwars zit. Volgens het nieuwe interimbestuur, bestaande uit W. Etty en A. Geurtsen, is er wel degelijk sprake van belangenverstrengeling. De bouwbonden zijn partij in de uitvoeringsorganisatie van het SFB en zouden daarnaast dus geen rol mogen spelen bij de uitvoering van de sociale verzekeringen in de regio. Volgens de nieuwe Organisatiewet moet er een strikte scheiding zijn tussen beleid en uitvoering. In de huidige constructie is dit niet het geval.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bouw hebben onlangs bestuurslid Etty van het Ctsv ervan geprobeerd te overtuigen dat er bij het pv-netwerk geen sprake is van belangenverstrengeling. Etty wilde zijn standpunt niet wijzigen en bleek niet overtuigd van het nut om het huidige pv-netwerk te handhaven. Wel heeft hij toegestemd in een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende verstrengeling van belangen.

Schade enorm

Het SFB, dat dit onderzoek moet bekostigen, zal binnenkort opdracht hiertoe verstrekken aan een nog te selecteren bureau. Het Ctsv heeft toegezegd de uitkomsten van dit onderzoek in zijn eindoordeel mee te nemen. De definitieve beslissing wordt voor 1 december van dit jaar genomen.

Wanneer deze beslissing negatief uitpakt zal de schade voor de bouw enorm zijn. Het SFB wordt dan verplicht de uitvoering zelf ter hand te nemen of dit uit te besteden aan een echt onafhankelijke organisatie.

Er zijn allerlei constructies mogelijk. De simpelste, en goedkoopste, is om de pv’ers naar de pay-roll van het SFB over te hevelen. Hiermee wordt de dubbele belangenbehartiging (zowel CNV als FNV hebben een eigen netwerk) echter overbodig. Dat betekent dat er sowieso zo’n 50 ontslagen zullen vallen, danwel contracten moeten worden ontbonden.

De vakbonden willen niet op dit scenario vooruitlopen. “De beide bonden zien de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet”, zo luidt het officiele commentaar. Een bondsmedewerker van de FNV wil wel kwijt dat “de huidige situatie inderdaad niet gelukkig is voor het sociaal beleid van de bond”.

Directievoorzitter Hans Scheerder van de SFB uitvoeringsorganisatie laat weten nog steeds achter zijn beslissing te staan de uitvoeringstaken aan het pv-netwerk uit te besteden. “Voor de rest is het een zaak van werkgevers en werknemers”, aldus Scheerder.

Reageer op dit artikel