nieuws

Amsterdam wil deel Ringweg op dijk of onder de grond

bouwbreed

Er zijn drie varianten voor de Ringweg A10 namelijk het Dek-, Dijk- en Dokmodel. De laatste variant betekent ondergrondse aanleg van de snelweg. Deze variant kost circa f. 4 miljoen. Vanaf eind oktober mag de bevolking van Amsterdam meepraten over de vraag hoe het verkeer in de toekomst voortraast over het zuidelijk deel van de Ringweg A10 bij Amsterdam.

Belangstellenden krijgen de drie varianten voorgelegd. De modellen zijn ontwikkeld door een coalitie waarin behalve het rijk, de gemeente Amsterdam en de stadsdelen Zuid, Buitenveldert en Rivierenbuurt, ook Rijkswaterstaat, ABN Amro, de Nederlandse Spoorwegen, RAI, VU en het World Trade Center zitting hebben.

Het zogenoemde Zuidasgebied is zeer in trek bij het bedrijfsleven. Amsterdam was lang geen voorstander van een ontwikkeling van het gebied en zag liever dat bedrijven zouden kiezen voor de IJ-oevers. Ondanks het gebrek aan een actief beleid, kwam er aan de Zuidas toch ruim 350.000 vierkante meter kantoorruimte bij. Veel bedrijven die zich ook aan de zuidkant van de stad wilden vestigen gingen echter voor Amsterdam verloren, wegens ruimtegebrek aan de Zuidas. De ING bank, die zijn hoofdkantoor heeft naast het World Trade Center, heeft plannen om in het zuidasgebied uit te breiden. Volgens een woordvoerder van ING is er overigens geen sprake van dat de bank een nieuw hoofdkantoor zal betrekken.

‘Barriere’

Ook de geluidhinder van de snelweg en van de metro en de treinen is groot. Zonder geluidwerende maatregelen kan Amsterdam slechts 500 tot 800 woningen realiseren aan de De Boelelaan en ongeveer 500 eenheden voor studentenhuisvesting. Het is echter mogelijk om meer te bouwen en tegelijkertijd ruimte te creeren voor meer bedrijven door de ‘barriere’ Ringweg te slechten. Dat kan door de route op te hogen, maar ook door hem ondergronds te laten lopen. Volgens een woordvoerster van het stadhuis heeft de coalitie zelf geen voorkeur aangegeven.

De plannen met de weg maken onderdeel uit van het Masterplan Zuidas, waarin ook maatregelen staan die moeten leiden tot een groene route langs Schinkel en Amstel, en een gebied waarin een evenwichtige mix van wonen en werken komt. Eind oktober geeft de gemeente de plannen vrij voor inspraak. Het is niet uitgesloten dat er ook een referendum over komt. In het voorjaar neemt de gemeenteraad een beslissing.

Reageer op dit artikel