nieuws

Almere komt nu al met stedenbouwkundige visie voor na 2005 ‘Het rijk staat ongetwijfeld straks weer op de stoep’

bouwbreed

Stedenbouwkundige Riek Bakker zal over enkele weken haar kijk op de verdere ontwikkeling van Almere ontvouwen. Het gaat om de uitbouw van de stad in de periode na 2005. Burgemeester mr.R.J.J.M. Pans van Almere zegt zich er als opdrachtgever van bewust te zijn dat hij hier rijkelijk vroeg mee is. “Maar we willen nu al anticiperen op de onvermijdelijke vraag uit Den Haag om de woningbehoefte in de noordelijke Randstad op te vangen.”

Met nog een flinke bouwtaak voor de boeg (tot 2005 zo’n 3000 woningen per jaar en een forse uitbreiding van het bestaande stadscentrum) lijkt het wat prematuur om je al zorgen te maken over de periode daarna. Maar de burgemeester van Almere wil voorbereid zijn. Nu al worden immers de eerste stappen gezet voor de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening. Hij wil daar op inspelen, want zijn ervaring is dat het rijk vaak pas in een laat stadium woningbouwtaken doorschuift naar Almere.

Pans: “Ze staan ongetwijfeld over een paar jaar weer op de stoep met de vraag of we verder willen uitbreiden. Dat moet ook ke. Het nieuwe land is immers aangelegd om het ruimtegebrek op het oude land op te vangen. Maar als gemeente trekken we wel onze grenzen.”

Drie scenario’s

“Na het volbrengen van de Vinex-taak hebben we nog ruimte voor zo’n 120.000 nieuwe bewoners. Almere zou dan uitgroeien tot een stad van 300.000 inwoners. Dan is het mooi geweest, vinden wij. Het zou theoretisch mogelijk zijn om door te bouwen tot we 500.000 inwoners hebben. Maar dat willen we dus niet. De typische Almeerse kwaliteiten als lage dichtheden, gecombineerd met gedoseerde verstedelijking en daartussen veel groen, willen we koste wat het kost bewaren. De grens is dus 300.000 inwoners.”

Om deze gelimiteerde groei goed in te passen heeft Riek Bakker de opdracht gekregen drie scenario’s uit te werken voor de periode na 2005. Een, waarbij Almere jaarlijks niet meer dan 1000 woningen bouwt, een, waarbij 2000 woningen (alleen voor de regio) worden weggezet en een slotscenario waarin de huidige bouwtaak van 3000 woningen wordt voortgezet. In de laatste variant zal Almere een belangrijke rol gaan spelen in het opvangen van het ruimtegebrek in het noordelijke deel van de Randstad.

Pans: “Het lijkt mij een mooi aanbod aan de samenleving. Welke variant uiteindelijk gekozen wordt is van veel factoren afhankelijk. In feite is dat nog niet aan de orde. We willen nu bekijken hoe we de kwaliteiten van Almere bij alle drie de scenario’s ke handhaven. Ik hoop daarom antwoord te krijgen op een aantal cruciale vragen”.

Ontsluiting naar westen

“Bijvoorbeeld: Hoe strak moeten we vast blijven houden aan het meer-kernenbeleid?, en blijven we in relatief lage dichtheden bouwen of moeten we juist de stadsfunctie verder uitbreiden? Tot slot wil ik weten hoe we met de infrastructuur in de stad zelf om moeten gaan. Voor wat de infrastructuur naar het oude land is het zaak dat het rijk zich hierover buigt. In het oosten zitten we met de A27 eigenlijk perfect. Maar de ontsluiting naar het westen blijft problematisch. Daar moet snel wat aan gebeuren. Ik zou het rijk willen waarschuwen in dit kader niet alleen te kijken naar het verbreden van bestaande wegen, maar zich ook te richten op de aanleg van nieuwe wegen, zoals de doortrekking van de A6 naar de A9.”

De verdeling van de woningbouw staat voor Pans vast. De markt zal 70% voor zijn rekening nemen, net als dat bij de huidige woningbouw gebeurt, en 30% van het contingent wordt gereserveerd voor de sociale huur. De Almeerder burgemeester wil het topsegment verder uitbouwen. “Almere is in feite bedacht als metafoor voor het Gooi. Daarom is er een enorme markt voor duurdere woningen. Wij krijgen steeds meer captains of industry binnen onze grenzen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels