nieuws

Alle architecten van het Nieuwe Bouwen in zakboek bijeen

bouwbreed Premium

De Nederlandse Nieuwe-Bouwenspecialist Jan Molema heeft in een zakboekje alle architecten bijeengebracht die een rol hebben gespeeld in het Nieuwe Bouwen.

Het Nieuwe Bouwen was een stroming in de Nederlandse architectuur in het interbellum waar coryfeeen deel van uitmaakten als Duiker, Van Loghem, Oud en Rietveld. In zijn Engelstalige overzicht heeft Molema ook minder bekende vakgenoten opgenomen: Elling, Elte en Groenewegen bijvoorbeeld.

Aan het overzicht gaan twee korte essays vooraf. Maristella Casciato belicht het probleem van geschiedschrijvers hoe ze het modernisme moeten afbakenen, Molema gaat daar verder op in met de vraag wat modernisme eigenlijk is en het Nieuwe Bouwen in het bijzonder. De Amerikaan Christopher Vernon belicht de invloed van Amerika op Berlage, de vader van het Nederlandse modernisme.

Van 22 architecten is een korte levensbeschrijving opgenomen met aanduiding van huin belangrijkste werken, uitvoeriger geillustreerd naarmate ze belangrijker geacht worden.

J. Molema: ‘The New Movement in the Netherlands 1924-1936’. Uitg. 010; ISBN 90.6450.247.1; – 39,50.

Reageer op dit artikel