nieuws

Aannemer had goede papieren om WOV-procedure aan te vechten Rekenvergoeding door fouten in aanbesteding

bouwbreed

De rekenvergoeding van f. 20 miljoen, die Rijkswaterstaat heeft betaald aan de Combinatie Westerschelde voor het niet aanleggen van de WOV, is in feite een doekje voor het bloeden. Rijkswaterstaat heeft fouten gemaakt in de aanbestedingsprocedure, waarbij het werk uiteindelijk is gegund aan de Combinatie Middelplaat. De Combinatie Westerschelde stond op het punt dit aanhangig te maken toen Rijkswaterstaat met f. 20 miljoen over de brug kwam.

Vorige week bevestigde het ministerie van Verkeer en Waterstaat tegenover Cobouw dat ze de f. 20 miljoen aan de Combinatie Westerschelde zou overmaken als vergoeding voor eerder geleverde diensten en omdat de aannemer aanspraken maakte op de uitvoering van het po. Of dit laatste rechtmatig was, laat het ministerie in het midden.

Volgens mr. L.C. Makkinga van het Instituut voor Bouwrecht had de aannemer echter wel degelijk mogelijkheden om aanspraak op het werk te maken. De procedure met de Combinatie Middelplaat is volgens hem bij lange na niet ‘volgens het boekje verlopen’ en zou bij de Raad van Arbitrage aan scherpe kritiek onderhevig zijn geweest, ware het niet dat de aannemer met het accepteren van de f. 20 miljoen ‘rekenvergoeding’ ervan af zag verdere aanspraken op het po te maken. De kritiek zou volgens hem voornamelijk het tijdens de aanbestedingsprocedure wijzigen van het ontwerp betreffen, waardoor de voorwaarden eveneens werden gewijzigd.

In het uiterste geval zou de Raad een nieuwe aanbestedingsprocedure geeist ke hebben, wat de staat in een bijzonder lastig pakket zou hebben gebracht. De Westerschelde Oeververbinding staat immers onder een toch al niet zo gunstig gesternte. Planologische perikelen, problemen met de financiering en de steeds terugkerende twijfel of de oeververbinding boven- of ondergronds moest worden aangelegd danwel geboord, hebben de aanleg jarenlang vertraagd.

Op het moment dat het Rijk het contract met Middelplaat tekende, wilde het er zeker van zijn dat de Combinatie Westerschelde niet ook nog eens roet in het eten zou gooien. Vlak voor de ondertekening werd de oude relatie met de Combinatie Westerschelde dan ook, met behulp van f. 20 miljoen, definitief beeindigd.

Dagvaarding

Dat de Combinatie Westerschelde met dit doekje voor het bloeden (de werkelijke rekenkosten waren veel hoger) genoegen neemt is volgens Makkinga makkelijk te verklaren. “Geen enkele aannemer vindt het leuk om tegen de staat te procederen. Simpelweg omdat hij voor zijn volgende opdracht weer van diezelfde staat afhankelijk is.”

De aannemer zelf houdt overigens radiostilte. Hij wil ontkennen noch bevestigen dat er sprake is van een afkoopsom. Wel wil hij kwijt dat zijn combinatie goede papieren bezat om de gevoerde aanbestedingsprocedure aan te vechten. “We stonden op het punt een dagvaarding de deur uit te doen, toen het Rijk met zijn f. 20 miljoen over de brug kwam. De voorlopige getuigenverhoren waren afgerond. Maar we zetten er nu een streep onder. Die f. 20 miljoen zien wij als een vergoeding voor het beeindigen van een relatie.”

Woordvoerder J.P.M. Jansen (bestuursvoorzitter Heijmans) van de Combinatie Middelplaat zegt er ‘helemaal niks’ mee te maken te hebben. “Wij zijn gewoon de nieuwe aannemer en we bemoeien ons niet met wat voorafging. Op de vraag of het Rijk inderdaad fouten in de aanbestedingsprocedure heeft gemaakt, antwoordt hij: “Wij hebben in ieder geval geen fouten gemaakt.”

Reageer op dit artikel