nieuws

Zwijndrecht en burgers eens over schermen A16

bouwbreed

De gemeente Zwijndrecht heeft naar aanleiding van uitgebreide inspraakrondes de ontwerpen voor nieuwe geluidsschermen langs de A16 op diverse punten gewijzigd. Zo worden de schermen op een aantal plekken niet alleen hoger, maximaal zes meter, maar ook transparant uitgevoerd.

Sinds begin dit jaar is Zwijndrecht in samenwerking met het ministerie van VROM, Milieudienst Zuid- Holland-Zuid, en het Architectenburo Buys en van der Vliet bezig met de ontwerpen voor de nieuwe geluidsschermen langs de A16.

De huidige schermen voldoen niet meer aan de eisen en laten teveel verkeerslawaai door.

De hoogte van de nieuwe schermen varieert van minimaal twee tot maximaal zes meter. De plaats en hoogte van de geluidsschermen zijn vooral gebaseerd op technische geluidsberekeningen. De huidige schermen zijn maximaal twee meter hoog.

Als basismateriaal voor de geluidsschermen wordt van absorberend beton uitgegaan. Omdat dit als gevolg heeft dat er een vrij massieve wand ontstaat is door het architectenburo bekeken of de nieuwe schermen niet voor een deel transparant ke worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de nadelige gevolgen voor de lichtinval minimaal en is het zelfs mogelijk door de schermen te kijken.

De komst van de hogere schermen zo dicht bij woonwijken stuitte echter wel op het nodige verzet van omwonenden. Om dit verzet zo goed mogelijk te kanaliseren heeft de gemeente een nauwgezet informatie- en inspraaktraject op touw gezet. Voor wat betreft het geven van informatie is door Zwijndrecht zelfs een A-16-krant uitgegeven en zijn er diverse inspraakavonden gehouden.

Overleg

In totaal gaat het om bijna 2500 woningen die onder de invloedssfeer van de A16 vallen. De consensus die nu met omwonenden is bereikt varieert van hoge tot lage schermen en van transparant tot beton.

Het ministerie van VROM draagt aan de uitvoering van de nieuwe geluidsschermen ruim f. 10 miljoen bij. In principe wordt in de loop van het volgend jaar met het plaatsen begonnen.

Reageer op dit artikel