nieuws

Werk in het Margrietkanaal

bouwbreed

Aannemerscombinatie Fernhout (Zwolle)/Krul (Middenmeer) is in het Prinses Margrietkanaal nabij het Friese Fonejacht bezig met het verbreden en uitdiepen van het kanaalprofiel. Hierdoor ke de zogenaamde klasse V-schepen (circa 2000 ton) en – beperkt – de tweebaksduwvaart er straks probleemloos passeren. De ingreep vergt circa een miljoen gulden; de oplevering volgt eind dit jaar.

In totaal wordt circa 130.000 kubieke meter grond/zand verwijderd en afgevoerd. Een deel hiervan zal als ophoging van polderkaden langs de vaarweg dienen. Tevens wordt over ruim 1300 meter oeververdediging aangebracht. De werkzaamheden tussen Drachten en Leeuwarden maken onderdeel uit van het grootschalige po van de provincie Friesland om het kanaal op een diepte van 4.10 meter beneden Fries Zomer Peil brengen en worden tot de eeuwwisseling gefaseerd uitgevoerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels