nieuws

Wachtlijsten jagen patienten grens over

bouwbreed

Voorzitter W. Kok van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen acht het niet uitgesloten dat de wachtlijsten die in ziekenhuizen worden gehanteerd, ertoe zullen leiden dat patienten voor behandeling uitwijken naar het buitenland.

Kok, zelf directeur van een ziekenhuis in Sittard, zegt in Forum, het blad van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, dat werkgevers in de grensstreek ertoe zullen overgaan hun werknemers in het buitenland te laten behandelen om zo de wachtlijsten te omzeilen.

“Als de mensen al voor benzine, die een stuiver goedkoper is in Belgie gaan tanken, waarom zouden ze er dan niet naar toe gaan voor een knieoperatie”, aldus Kok.

Het blad maakt melding van een onderzoek van de bedrijfsvereniging Detam, waaruit blijkt dat de wachtlijsten ruim f. 330 miljoen extra aan ziektewetlasten veroorzaken.

Geen tweedeling

Minister Borst liet recentelijk weten bang te zijn voor een ‘tweedeling’ in de gezondheidszorg als werknemers voorrang krijgen voor een behandeling in een ziekenhuis boven niet-actieven. Ze reageerde zo op het nieuws dat een aantal verzekeringsmaatschappijen, verenigd in de Achmea-groep, het initiatief hebben genomen zogenaamde bedrijvenpoliklinieken op te richten. Bedrijven die zich bij deze maatschappijen verzekeren ke dan bij voorrang hun personeel in een dergelijke polikliniek laten behandelen.

Overigens bestaat zo’n bedrijfspoli in ons land al sinds 1993. Toen richtte Akzo samen met Kema, Nuon en de arbodienst van de Nederlandse Spoorwegen de Stichting Bedrijvenpoli op. Voor gezamenlijke rekening huurden deze ondernemingen capaciteit in bij het Arnhemse Rijnstate-ziekenhuis.

Daarbij vindt geen verdringing plaats, maar worden werknemers van deelnemende bedrijven geholpen buiten de normale openingstijden van de polikliniek. Volgens een opgave aan de redactie van het blad Arboscoop werden vorig jaar op deze wijze 143 werknemers in deze polikliniek behandeld tegen 600.000, die de Rijnstate-polikliniek dat jaar op reguliere uren bezochten.

Sinds 1 januari j.l. mogen ook andere bedrijven in de regio Arnhem meedoen als die bereid zijn de kosten die met de behandeling van hun zieke werknemers zijn gemoeid te betalen.

Het AVBB, de centrale werkgeversorganisatie in de bouw, hoopt in het najaar een plan te ke publiceren waardoor zieke bouwvakkers sneller ke worden behandeld zonder dat dit leidt tot het langer moeten wachten op geneeskundige hulp van zieke niet(meer)-actieven.

Reageer op dit artikel