nieuws

Waardevolle info over betonwegen

bouwbreed

Bij A.A. Balkema Uitgevers BV te Rotterdam is het boek ‘Cement concrete pavements’ verschenen. Volgens het voorwoord biedt het waardevolle informatie over betonwegen, bijeengebracht door de Ecole Nationale des Ponts et Chaussees te Parijs. Het boek is uit het Frans vertaald in het Engels.

Dat is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van het Franse ministerie van Cultuur. Uit de literatuurlijst wordt duidelijk, dat er enige tijd is verstreken sinds de eerste verschijning van het boek. De meest recente referenties zijn namelijk van 1988. De laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van het inspecteren van betonwegen, zijn dan ook niet opgenomen. Over de periode van 1988 en daarvoor is echter alles in het boek te vinden, in het bijzonder over de Franse technologie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels