nieuws

Vier nieuwe SCK compressoren

bouwbreed

Alup-Kompressoren BV. te Nieuwegein heeft zijn leveringsprogramma schroefcompressoren van de serie SCK met vier typen uitgebreid. Elk van de nieuwe typen wordt geleverd in drie uitvoeringen met een bedrijfsdruk van 8, 10 en 13 bar.

De nieuwe schroefcompressoren van Alup leveren een hoge luchtkwaliteit met een restoliegehalte van 1 a 2 mg/m3 door de sterke voorafscheiding en fijnfiltrering. Een ruime nakoeler zorgt voor een uittredetemperatuur die slechts 8 gr. boven de omgevingstemperatuur ligt. De maximum effectieve capaciteit varieert van 0,61 m3/min bij het type SCK 5 tot 1,66 m3/min bij het type SCK 15. Het vermogen van de aandrijvende elektromotor is 4 kW bij het type SCK 5; 5,5 kW bij het type SCK 8; 7,5 kW bij het type SCK 10 en 11 kW bij het type SCK 15.

Uitvoering

De compressoren zijn alle voorzien van de elektronische besturing ‘Air-Control’ met display in duidelijke tekst. Hierop worden alle bedrijfscondities en invloedsfactoren aangegeven. Daarnaast worden alle functies en voor de veiligheid van belang zijnde elementen bewaakt terwijl automatisch de meest economische bedrijfswijze wordt ingesteld.

Andere voorzieningen betreffen automatische beveiliging en signalering, onderhouds- en storingsdiagnose, ondervraagtoets voor bedrijfsuren, belastingsuren en instelwaarden. Veel aandacht is hierbij besteed aan ergonomie met betrekking tot de opstelling van het display en de geluiddemping. Het geluidsniveau is 62 dB(A) bij het kleinste type en 64 dB(A) bij het grootste.

Door de gemakkelijke toegankelijkheid en het beperkte aantal onderdelen is de noodzaak van onderhoud gering.

Omdat de olie snel de ideale temperatuur bereikt en er daardoor geen condensaat in het compressorblok ontstaat worden lange standtijden gerealiseerd. De motor is bij aanlopen volledig ontlast.

Milieu

De nieuwe compressoren kennen een laag energieverbruik. Er treden weinig drukverschillen op door de nagenoeg weerstandsvrije doorvoer van lucht en olie. Bij het starten ontstaat geen stroompiek. Daarnaast is het niet onbelangrijk dat de compressoren en de bijbehorende verpakking in hoge mate recyclebaar zijn.

Door hun compacte bouwvorm vergen de machines slechts een bescheiden grondoppervlak van minder dan 0,6 m2.

De nieuwe serie SCK compressoren van Alup produceren een maximum effectieve capaciteit van 0,61 m3 tot 1,66 m3.

Reageer op dit artikel