nieuws

Verdeeldheid in Belgie over Nederlandse bijdrage hsl

bouwbreed

In Belgie is verdeeld gereageerd op de bijdrage van f. 823 miljoen die minister Jorritsma bijdraagt aan de bouw van de hogesnelheidslijn (hsl) tussen de Nederlandse grens en Antwerpen.

De Vlaamse premier Luc van den Brande is vooralsnog tevreden over de hoogte van de Nederlandse bijdrage, maar sluit een nog hogere bijdrage niet uit. Wanneer bij de aanbesteding van het werk blijkt dat de middelen ontoereikend zijn, “zullen wij opnieuw onze verantwoordelijkheid nemen”, zo zei Van den Brande zondag voor de Vlaamse televisie. Topman Etienne Schouppe van de Belgische spoorwegen NMBS is “zeer tevreden” met het akkoord. “Het bedrag is aanzienlijk hoger dan Den Haag aanvankelijk had toegezegd. Daarmee kan de NMBS uit de voeten”, aldus Schouppe. Minister Jorritsma wilde aanvankelijk niet verder gaan dan f. 700 miljoen bruto. Uiteindelijk is dat f. 823 miljoen netto geworden.

Vijf burgemeesters van Belgische gemeenten langs het hsl-trace, onder wie een volksvertegenwoordiger van regeringspartij CVP, zijn het daar totaal mee oneens. Zij hebben al aangekondigd de noodzakelijke wijziging van het gewestplan tot bij de Belgische Raad van State aan te vechten.

Volgens de Vlaamse burgemeesters hebben Schouppe en de Vlaamse verkeersminister Daerden te snel ingestemd met Jorritsma. Oorspronkelijk zouden zij 9 miljoen frank ( f. 495 miljoen) meer hebben geeist. Nu de Nederlandse bijdrage een stuk lager is uitgevallen, vrezen zij dat ondertunneling van een kostbaar stuk natuur ten noorden van Antwerpen zal uitblijven.

Onvoldoende

Ook de Vlaamse groene partij Agalev vindt de bijdrage volstrekt onvoldoende. Agalev vindt dat de hsl uitgesteld moet worden ten gunste van investeringen in het binnenlandse spoornet. “Daarbij is de strijd om een beter milieu meer gediend”, aldus de Belgische groenen.

De hsl moet op 1 juni 2005 operationeel zijn. Of dat lukt, is echter niet zeker. Want behalve de Vlaamse burgemeesters die met hun gang naar de Raad van State de procedures rond het Vlaamse deel van de hsl behoorlijk ke vertragen, liggen er ook nog wat vuiltjes in Noord-Brabant. Als de Tweede Kamer in het najaar niet komt met goede oplossingen voor de knelpunten Zevenbergschen Hoek en Prinsenbeek, dreigt uit die hoek ook een gang naar de rechter, met alle vertragingen van dien.

Reageer op dit artikel