nieuws

Uitgifte certificaten neemt fors toe GIW gaat overstag: nu ook garantie op tweede woning

bouwbreed

De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) geeft voortaan ook op tweede woningen en woningen met werk-, praktijk- of bedrijfsruimte een garantiecertificaat af. Het GIW heeft dit onder druk van voornamelijk gemeenten, bouwers en consumenten besloten. “Vroeger waren dit nog veredelde kippenhokken, maar tegenwoordig zijn het volwaardige woningen”, aldus drs. J.J.A. Scholten, directeur van het garantie-instituut, die het eerste half jaar de uitgifte van certificaten enorm heeft zien toenemen.

Het Garantie Instituut Woningbouw heeft lange tijd de boot afgehouden als het ging om het verlenen van garanties op tweede woningen. Maar ook woonhuizen die tevens dienst deden als werk-, praktijk- of bedrijfsruimten konden niet voor een GIW-certificaat in aanmerking komen.

Organisaties als Woningborg, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en de Stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw (LGW) waren wel in dit gat gesprongen. Immers, vooral bij de bouw van recreatiewoningen bleek de vraag naar garantiemogelijkheden groot.

Duidelijke vraag

Bij het GIW werd echter nauwelijks op deze vraag gereageerd. Toen vorig jaar LGW in navolging van Woningborg en SWK een vergaande garantieverlening op combinaties van koopappartementen en bedrijfsruimten invoerde, laaide de discussie binnen het GIW-bestuur over een mogelijke verruiming van de garantieregels weer op.

“Er was ook bij ons een duidelijke vraag naar uitbreiding van de deze regels”, zegt de GIW-directeur. Op de vraag waarom het zo lang heeft moeten duren weet Scholten geen antwoord. Hij wijst de suggestie dat de aangesloten lid-organisaties liever niet zagen dat het GIW de garantieregels zou uitbreiden van de hand.

“Echter,” zo wil Scholten wel kwijt, “het zal duidelijk zijn dat organisaties als SWK en Woningborg gelukkig waren met hun eigen garantiemogelijkheden. Het ligt allemaal een beetje gevoelig.”

Druk

Dat het GIW voor wat betreft het afgeven van certificaten op recreatiewoningen de boot steeds heeft afgehouden vindt zijn oorzaak volgens Scholten in het verleden.

“Toen waren tweede woningen nog veredelde kippenhokken. Tegenwoordig zijn het complete woningen die van alle gemakken zijn voorzien en waarin je bij wijze van spreken het hele jaar comfortabel kunt wonen.”

De druk van gemeenten, bouwers en consumenten op het GIW werd de afgelopen maanden steeds groter. “Vooral gemeenten begrepen niet dat we op een woning wel en op een recreatiewoning geen garantiecertificaat afgaven. En ook de scheiding van woning en bedrijfsruimte werkte bij de consument de nodige onduidelijkheid in de hand.”

Wanneer de woningen nu voldoen aan de normale GIW-eisen krijgen de woningen gewoon een garantiecertificaat. Dit besluit geldt overigens voor zowel eengezinswoningen als voor appartementen.

Stijging

De eerste zes maanden van dit jaar heeft het GIW aanzienlijk meer certificaten uitgegeven dan is begroot. Ging de stichting bij het opstellen van de begroting voor 1996 nog uit van 17.400 certificaten, in werkelijkheid heeft het inmiddels ruim 23.000 uitgegeven.

“Je kan duidelijk constateren dat de Vinex-locaties nu een beetje beginnen los te komen. Sommige locaties zijn in de verkoop gegaan”, geeft Scholten als voornaamste reden van de stijging.

In dezelfde periode vorig jaar zijn er door het GIW 20.400 certificaten uitgegeven. Uiteindelijk werd 1995 afgesloten met een totale uitgifte van 39.121 certificaten. Ruim 12 procent minder dan het recordjaar 1994 toen het Garantie-instituut 44.915 certificaten uitgaf. Scholten verwacht dat dit jaar de uitgifte van garantiecertificaten rond de 40.000 zal schommelen.

Reageer op dit artikel