nieuws

Tweejarige cao hoveniersbedrijf

bouwbreed

Partijen bij de cao voor het hoveniersbedrijf hebben overeenstemming bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden, die van kracht zullen zijn tussen 1 maart 1996 en 1 maart 1998.

Afgesproken is de lonen per 1 juli van dit jaar te verhogen met de automatische prijscompensatie van 1,1 %. Op 1 juli volgend jaar ontvangen alle vaste werknemers een eenmalige bruto-uitkering van f. 150.

Met ingang van 1 januari 1997 wordt een 37-urige werkweek ingevoerd. Die kortere werkweek wordt gerealiseerd door het aantal atv-dagen met 6,5 uit te breiden. In 1997 zal ter financiering van die 37-urige werkweek de automatische prijscompensatie niet worden uitbetaald.

Met de werknemersorganisaties van FNV en CNV is overeengekomen dat alle medewerkers in bedrijven die langs verkeerswegen werken, verplicht de cursus ‘Werken langs de weg’ dienen te volgen.

Besloten is ook de knelpunten te inventariseren, die worden gesignaleerd bij instroom, plaatsing en betaling van scholieren.

Reageer op dit artikel