nieuws

Spoorvorming in oud asfalt door verkeerd onderhoud

bouwbreed

Beheerders van wegen van de oude soort asfalt maken nog wel eens de fout om voor een verkeerde wijze van onderhoud te kiezen. Ze letten in hun onderhoudsplannen te weinig op de groei van het verkeer, treffen vervolgens verkeerde maatregelen, waardoor een weg kort na aanpak al weer spoorvorming kan gaan vertonen. Onbedoeld wordt het product zo duurder dan nodig is.

Deze boodschap heeft de productorganisatie VBW-Asfalt naar aanleiding van berichten in de media, waarin wordt gemeld dat het asfalt in ons land aanzienlijk moet worden versterkt en aangepast. Dit als gevolg van de steeds zwaarder wordende wegbelasting. Deze bewering zou in een nog niet gepubliceerd rapport van Rijkswaterstaat staan, die dit echter wil ontkennen noch bevestigen.

Volgens directeur Pieterse van VBW ligt de zaak genuanceerder. Er is inderdaad sprake van een steeds grotere belasting van de wegen. Zowel in absolute aantallen als in aslasten. Het Zeer Open Asfalt Beton, dat op steeds meer Nederlandse wegen ligt, geeft op dit vlak geen problemen. Dit asfalt is op zijn taak berekend. Oude asfaltmengsels zijn dat niet altijd. Door snelle toename van het verkeer zijn er wegen die op een wijze worden belast die ten tijde van het ontwerp niet werd voorzien. Constructie en mengselkeuze zijn dan niet meer in overeenstemming met de huidige situatie. Pieterse: “Hierdoor kan inderdaad sprake zijn van spoorvormingsgevoeligheid.”

Lapmiddelen

Het is volgens hem echter aan de wegbeheerder om zich hier voortdurend bewust van te zijn. Want asfalt is geschikt voor vrijwel alle belastingen. Er moet wel eerder besloten worden tot het uitvoeren van groot onderhoud. Funest is het inzetten van lapmiddelen als het met nieuw asfalt vullen van de sporen, zonder de wegconstructie aan te pakken. Na korte tijd treedt dan zogenaamde ‘snelle spoorvorming’ op. “Dat is onnodig teleurstellend voor alle partijen. De wegbeheerder had zijn budget beter ke besteden, de aannemer heeft weinig eer van zijn werk en het imago van asfalt krijgt ten onrechte een deuk bij de weggebruikers.”

Hete zomers

Terwijl dat niet nodig is. Want bij een goede wegconstructie en een goed asfaltmengsel ke de zwaarste aslasten worden opgevangen. De tolwegen in Frankrijk bewijzen dat het beste. Pieterse: “Deze wegen worden door private ondernemingen beheerd. Ze zullen dus niet voor niks voor asfalt kiezen. Op basis van bedrijfseconomische berekeningen zijn ze tot de conclusie gekomen dat dit het meest aantrekkelijke bouwmateriaal is voor hun wegen. En dat in een omgeving waar lange hete zomers, een hoge verkeersintensiteit en hoge aslasten gebruikelijk zijn.”

Pieterse hoopt dat wegbeheerders zich beter op de hoogte gaan stellen van de mogelijkheden van asfalt. Hij wijst erop dat de CROW binnenkort een po beginnen voor kennisimplementatie van asfalttechniek.

Reageer op dit artikel