nieuws

Schiphol wil miljarden voor overname Beek

bouwbreed

Schiphol wil geen f. 450 miljoen voor de overname van het vliegveld Beek maar f. 2,67 miljard. Het eerste bedrag noemde beide luchthavens in een rapport dat zij op verzoek van het kabinet opstelden. Het tweede bedrag komt voort uit een becijfering die de Milieufederatie Limburg en de stichting Natuur en Milieu maakten. Dat gebeurde in samenwerking met de stichting De Rentmeesters. De twee milieuorganisaties vinden dat de miljarden beter ke opgaan aan de verbetering van de andere infrastructuur.

Schiphol wil Beek overnemen wanneer het Rijk alle kosten van uitbreiding en alle eventuele risico’s betaalt. De overnamekosten zijn te laag berekend terwijl het afwentelen van de toekomstige risico’s op de overheid gelijk staat aan het vragen om een blanco cheque. Beide vliegvelden voeren twee kostenposten als ‘pro memorie’ voor rekening van het Rijk op.

De ene post betreft de nadeelcompensatie voor bedrijven, instellingen en particulieren die volgens de milieuorganisaties zo’n f. 1,4 miljard bedraagt. Het gaat onder meer om de gederfde inkomsten van recreatiebedrijven en de waardevermindering van vastgoed. De tweede post komt voort uit de isolatie van de Noordzuidbaan. Schiphol en Beek gaan ervan uit dat tussen 2000 en 2004 de bestaande Noordzuidbaan nachtvluchten verwerkt. De isolatie van woningen en gebouwen in de nabij gelegen kernen Meerssen en Beek vergt ruim f. 330 miljoen.

Gratis

De Milieufederatie Limburg en Natuur en Milieu constateren dat een zeer grote kostenpost ontbreekt. In het overnameplan staat dat Schiphol het vliegveld Beek en de aangrenzende bedrijventerreinen gratis krijgt en bespaart daarmee ongeveer f. 300 miljoen. Met elkaar beslaan de gronden pakweg 400 hectare die per vierkante meter in elk geval f. 75 kost. De voorgerekende kosten voor de aanleg van de Oostwestbaan zijn te laag. Schiphol en Beek voeren een investering van f. 315 miljoen op. De bouw van terminals en de bouwrente komen in dat bedrag echter niet voor. De werkelijke kosten komen dan uit op f. 505 miljoen.

De uitbreiding van Beek levert de omliggende gemeenten ook economische schade op. Het vliegveld brengt bouwbeperkingen met zich mee, verlies aan toeristische waarde en verslechtering van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Limburg wil in de komende tijd vooral hoogtechnologische ondernemingen aantrekken. Die stellen doorgaans geen prijs op een lawaaierige omgeving. Daar komt bij dat de bedrijventerreinen op en rond de luchthaven concurreren met de bedrijventerreinen in de omliggende gemeenten. Schiphol eist dat de huidige vestigingsvoorwaarden vervallen. Momenteel mogen zich in Beek alleen platform- en luchthavengebonden bedrijven vestigen.

Ondertunnelen

De hoge kosten worden volgens de milieuorganisaties vooral veroorzaakt door de verkeerde plaats van de luchthaven. Beek ligt midden in een zeer dicht bevolkt gebied. Limburg doet er beter aan op de plaats van de Oostwestbaan een bovenregionaal bedrijventerrein aan te leggen. Bij een gemiddelde bezetting van 40 arbeidsplaatsen per hectare levert dit een potentieel totaal van 12000 arbeidsplaatsen op. Dit terrein kan via de te verplaatsen en deels te ondertunnelen spoorlijn tussen Sittard en Maastricht worden ontsloten. Voorts vragen de spoorverbindingen Roermond-Nijmegen en de toekomstige hsl-stations Heerlen-Aken en Maastricht-Luik dringend verbetering.

Reageer op dit artikel