nieuws

Rotterdam zet punt achter 20 jaar stadsvernieuwing

bouwbreed

De gemeente Rotterdam heeft 37.000 woningen in de stadsvernieuwingswijken overgedragen aan negen woningbouwcorporaties. Daarmee komt formeel een eind aan de stadsvernieuwing zoals de gemeente die heeft opgezet in 1976. Wethouder H. Meijer (stadsvernieuwing) zette dinsdagmiddag zijn handtekening onder het contract met de negen corporaties.

De Maasstad pakte als eerste grote stad in Nederland zo’n 80.000 slechte huurhuizen en bedrijfspandjes aan door ze te kopen en voor gemiddeld f. 100.000 per stuk te renoveren. Daarbij werden sommige woningen samengevoegd of gesloopt en niet vervangen. De corporaties krijgen het resterende bestand van 37.000 woningen nu in bezit.

Ondanks de eerdere investeringen van de gemeente en het Rijk, krijgen de nieuwe eigenaren met de nodige kosten te maken. Nog niet alle woningen zijn al gerenoveerd. De corporaties moeten zesduizend huizen voor eigen rekening opknappen. Als steuntje in de rug geeft Rotterdam f. 50 miljoen mee aan de corporaties.

Reageer op dit artikel