nieuws

Rioolrecht Amsterdam mogelijk te hoog

bouwbreed

Het gerechtshof in Den Haag moet in opdracht van de Hoge Raad nagaan of de gemeente Amsterdam met haar heffing van rioolrechten in strijd handelt met de gemeentewet. De kans dat de gemeente een relatief te hoge heffing voor het rioolaansluitrecht en een te lage heffing voor het afvoerrecht oplegt, is duidelijk aanwezig, zo blijkt uit een arrest dat de Belastingkamer van de Hoge Raad heeft gewezen.

De zaak waarin het in het proefproces voor de Hoge Raad draaide, betrof de heffing van 126 gulden rioolaansluitrecht per pand (1992). De belastingplichtige burger die de heffing aanvocht meende, dat de gemeente de heffing voor het aansluitrecht zo moet vaststellen, dat deze bij benadering de kosten van aanleg, herstel en ontstopping dekt. De gemeente Amsterdam moet nu met gedetailleerde berekeningen komen voor het Haagse Hof en dient aan te tonen dat de heffingen wel in overeenstemming zijn met de gemaakte kosten.

Als elke bewoner van een op het riool aangesloten pand in de hoofdstad deze kans voor open doel aangrijpt en bezwaar aantekent tegen de aanslag, staat een fikse inkomstenpost van de gemeente op de tocht. In 1992 ging het om rioolrechten ter waarde van f. 69 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel