nieuws

Rechtbank Den Bosch motiveert afwijzing eisen niet

bouwbreed Premium

Uneto wil helderheid over aanbesteding De Vliert

De Unie van elektrotechnische ondernemers Uneto gaat in appel tegen het vonnis in kort geding van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, die bepaalde dat deze belangenorganisatie geen inzage krijgt in de aanbestedingsstukken van het vrijetijdscentrum De Vliert. Uneto had daarom gevraagd omdat men denkt dat bij die besteding de selectie- en gunningscriteria zijn overtreden.

Gerrit van Oosten

Volgens Uneto heeft men zich bij de aanbesteding niet gehouden aan de Europese richtlijn voor het openbaar aanbesteden na selectie van een bouwwerk, dat als aanneemsom vele malen de minimale grens voor openbaar aanbesteden van 5 miljoen Ecu overschrijdt. Het werk is namelijk begroot op bijna f. 68 miljoen.

In strijd met de Europese richtlijn blijkt een onderdeel van dit complex – de technische ruimte- apart onderhands te zijn aanbesteed (en gegund) aan de laagste inschrijver voor alle e-werken van dit centrum, Gibros Installatietechniek BV in Numansdorp.

Bovendien zou de aanbesteder zich niet hebben gehouden aan de selectie- en gunningscriteria, die men zelf in de aankondiging van de aanbesteding had laten opnemen. Zo blijkt Gibros ten tijde van de inschrijver geen vestigingsvergunning te hebben gehad en niet te hebben voldaan aan de eis jaarstukken te overleggen.

Prefab uitzondering

Het besluit van het bestuur van Uneto, gehoord de sectie ‘Groot’, om in appel te gaan is gelegen in het ontbreken van een juridisch/ technische onderbouwing van het vonnis, aldus mr. ing. M.W. Arets van Uneto. Er is in het geheel niet gemotiveerd waarom geen inzage wordt gegeven in de aanbestedingsstukken.

Dat het partieel aanbesteden van een onderdeel van dit complex – de technische ruimte – ditmaal niet in strijd zou zijn met de Europese richtlijn, wordt door de rechtbankpresident gemotiveerd door de stelling dat het grootste gedeelte ervan in de fabriek wordt gemaakt.

Dit zou betekenen dat alle prefab-gedeelten van een bouwwerk niet langer onder de Europese richtlijn zouden vallen.

Brand in ’93

De rechtbank is ook akkoord gegaan met het verweer van de gedaagde dat geen vestigingsvergunning en jaarstukken konden worden overgelegd omdat bij een brand in 1993 die vergunning in vlammen is opgegaan. De gegevens om jaarstukken op te stellen gingen daarbij ook verloren. Daarom zijn de jaarstukken over de laatste drie jaren niet gedeponeerd.

Ook dit vond de rechtbank een aannemelijke verklaring voor het niet strikt toepassen van de selectiecriteria, die deze stukken per se voorschrijft.

“Onbegrijpelijk”, aldus mr. Arets, “brand in het bedrijfspand betekent nog niet brand bij de Kamer van Koophandel. Vandaag hebben wij nog aangetoond dat we binnen zeven minuten bij een Kamer van Koophandel een bewijs van legale vestiging van een onderneming ke bekomen.”

Adviseur en inschrijver

Het appel zal dienen voor het Gerechtshof in Den Bosch. Mr. R.H. van Erp zal daar namens Uneto een ‘memorie van grieven’ indienen, die moet leiden tot vernietiging van het kort geding-vonnis, het alsnog inzien van alle relevante aanbestedingsstukken op straffe van een dwangsom van f. 50.000 per dag en stillegging van de uitvoering van het elektrotechnische deel van dit bouwwerk.

Slechts op deze wijze zou het mogelijk zijn vast te stellen of het e-werk terecht is gegund aan Gibros, die behalve inschrijver ook als adviseur van de aanbesteder is opgetreden en tevens de fabrikant blijkt te zijn van de technische installaties, die in het bestek staan voorgeschreven.

Reageer op dit artikel