nieuws

Overijssel krijgt f. 11 mln voor dorps- en stadsvernieuwing

bouwbreed

Het Rijk stelt in 1997 f. 11 miljoen beschikbaar voor stads- en dorpsvernieuwing in 39 gemeenten in Overijssel. Het geld is bestemd voor de sanering van milieuvervuilende bedrijven, verbetering van de openbare ruimte, particuliere woningverbetering en gemeentelijke monumenten. Zes andere gemeenten (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Kampen en Zwolle) ontvangen hun geld voor stads- en dorpsvernieuwing rechtstreeks van het Rijk.

Het geld voor de sanering van milieuvervuilende bedrijven en verbetering van de openbare ruimte wordt door de provincie per po uitgekeerd. Volgend jaar worden 30 poen in 24 gemeenten gehonoreerd. Het geld voor de particuliere woningverbetering en gemeentelijke (woon)monumenten wordt rechtstreeks aan de 39 gemeenten uitgekeerd.

Reageer op dit artikel