nieuws

Overheid wil stortplaats Dordrecht openhouden

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van VROM willen de stortlocatie Derde Merwedehaven in Dordrecht ook na 2003 openhouden. De stortplaats is dan namelijk nog niet eens half vol. Er wordt minder afval aangeboden dan was verwacht.

Tevens ligt er een verzoek om op het terrein een milieutechnisch centrum te vestigen, gekoppeld aan de stortlocatie. Het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf (PROAV) heeft daartoe met een aantal partners plannen ontwikkeld.

Milieu-wethouder C. Sas van Dordrecht reageerde woensdag terughoudend op het officiele verzoek van provincie en ministerie om medewerking te verlenen aan het langer openhouden van de stortplaats. Hij zegt pas na de zomervakantie met een reactie te komen. “We zullen de argumenten van provincie en Rijk bestuderen en zwaar laten wegen. Maar net zo zwaar als de belofte dat de stortplaats na tien jaar dichtgaat.”

In 1989 werd het convenant gesloten tot het inrichten van de locatie aan de rand van de Biesbosch, ondanks groot verzet van de bevolking.

Reageer op dit artikel