nieuws

Op hoofdlijnen overeenstemming over Rijksweg 14

bouwbreed Premium

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, de provincie Zuid-Holland, het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Voorburg hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de aanleg van de noordelijke randweg Den Haag, rijksweg 14, in het bestemmingsplan Sijtwende.

Deze overeenstemming zal op korte termijn worden verwoord in een intentieverklaring. De nu bereikte overeenstemming over de uitvoeringswijze van de rijksweg wijkt op onderdelen af van het eind maart dit jaar vastgestelde bestemmingsplan Sijtwende.

In een extra gemeenteraadsvergadering van Voorburg zal de raad zich tijdig moeten uitspreken over deze noodzakelijke aanpassingen in het bestemmingsplan.

In 1994 hebben rijk, provincie Zuid-Holland en Haaglanden gezamenlijk besloten de noordelijke randweg Den Haag aan te leggen. De weg draagt bij aan de verbetering van de verkeerssituatie rond Den Haag en is van belang voor de ontsluiting van de nieuwe Vinex-locatie Leidschenveen.

De gemeente Voorburg heeft samen met een consortium het bestemmingsplan Sijtwende ontwikkeld. In dit plan is een stedenbouwkundige ontwikkeling voorzien waarin de bouw van de noordelijke randweg (rijksweg 14) en de bouw van ca. 700 woningen worden geintegreerd.

Reageer op dit artikel