nieuws

Oosterhout parkeert plan Cascade even

bouwbreed

Het college van B en W van Oosterhout heeft besloten de procedure voor de bouw van het appartementencomplex Cascade voorlopig even stil te zetten. Het college is tot dit besluit gekomen naar aanleiding van de reacties die omwonenden tijdens de inspraakprocedure naar voren hebben gebracht. Samen met het buurtcomite wordt nu bekeken of er binnen afzienbare tijd een alternatief plan kan worden ontwikkeld. Voorwaarde is wel dat zo’n alternatief voor de gemeente budgettair neutraal gerealiseerd kan worden.

B en W blijven overigens van mening dat Cascade stedenbouwkundig verantwoord is. Wel zou er gedacht ke worden aan een zekere aanpassing van het plan. Voor 1 november moet duidelijk zijn hoe het verder gaat met Cascade.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels