nieuws

No Dig Drain met grondboormachine gelegd

bouwbreed

Met de ontwikkeling van gestuurde boortechnieken is het ondergronds kabelleggen sterk in opmars gekomen. Volgens deze no-dig methoden zijn kabels, leidingen en buizen in de grond te leggen zonder dat hiervoor graafwerkzaamheden dienen te worden verricht.

Polva Pipelife BV uit Enkhuizen heeft, gebaseerd op de boortechniek, een drainage systeem ontwikkeld dat toepassing biedt bij bodemsaneringspoen, in agrarisch terrein of onder bestaande installaties en gebouwen.

De door Polva Pipelife ontwikkelde drainage-kunststofbuis uit volwand PE-materiaal, gelanceerd onder de naam NoDig Drain, laat zich eveneens met behulp van grondboorapparatuur onder de grond brengen. Het systeem bestaat uit een PE-mantelbuis met inwendige filterbuis met ommanteling.

De maximaal 20 meter lange mantelbuizen worden onderling doorgekoppeld met behulp van inwendige trekvaste moffen tot de gewenste doorvoerlengte. Het koppelen van de mantelbuissegmenten gebeurt tijdens het intrekken van de buis met behulp van een voudige buizentrekker.

Na het doorvoeren van de mantelbuis kan de inwendige filterbuis worden aangebracht. Indien gewenst is de filterbuis ook vooraf in de losse mantelbuizen te trekken en gelijktijdig met de mantelbuis onder de grond te voeren.

No Dig Drain bevindt zich overigens nog in een beproevingsfase. In samenwerking met Jean Heybroek b.v. importeur van de Amerikaanse Ditch Witch grondboorapparatuur, Baroid Industrial Drilling Products zijn reeds uitvoerige proefnemingen met het systeem gedaan, waarbij voornamelijk is gekeken naar de drainerende werking van het systeem bij verschillende produktcombinaties. De proefnemingen worden nog steeds voortgezet en verwacht wordt dat deze medio september zullen worden afgerond.

Met een Ditch Witch grondboorinstallatie wordt de drainage mantelbuis onder de grond getrokken Inzet: De geperforeerde 20 meter lange PE mantelbuizen worden onderling gekoppeld met behulp van een trekvaste inwendige mof.

Reageer op dit artikel