nieuws

Moderne betonsoorten mogelijk minder duurzaam dan gedacht

bouwbreed

Hedendaags beton is wellicht minder duurzaam dan vaak wordt gedacht. “Er zijn aanwijzingen dat moderne betonsoorten op een andere manier verouderen dan die van vroeger. Op den duur bieden zij mogelijk minder weerstand tegen indringing van chloride. Misschien moeten we hier aandacht aan besteden, hoewel er nog weinig gegevens over bekend zijn.”

Die waarschuwing gaf prof. P. C. Hewlett, directeur van de British Board of Agrement (BBA), in de lezing waarmee hij het congres ‘Concrete in the Service of Mankind’ afsloot. Het internationale congres werd gehouden door de Concrete Technology Unit van de Universiteit van Dundee in Schotland. De waarschuwing van Hewlett is actueel, nu er steeds meer wordt ontworpen op basis van prestatie en kostprijs van de wieg tot het graf. Hewlett noemde een levensduur van 300 tot 500 jaar voor nucleaire installaties, 120 tot 150 jaar voor militaire werken en 20 tot 50 jaar voor de woning- en utiliteitsbouw.

Volgens Hewlett is de Eurocode 2 voor betonconstructies een stap in de goede richting. Er zou echter ook een ‘betonziektenleer’ ontwikkeld moeten worden. Beton is namelijk een complex materiaal en de huidige proeven zijn te eenvoudig om goede voorspellingen te ke doen over de levensduur en het benodigde onderhoud.

Teveel aannames

Hewlett pleitte voor een meer wetenschappelijke aanpak van beton. “De nieuwe technologieen moeten op wetenschap worden gebaseerd, en het is geen eenvoudige wetenschap”, zei hij. “Er is gedetailleerd fysisch-chemisch onderzoek nodig naar de basismechanismen. Ik heb waardering voor de aanpak van de civiel ingenieurs, maar er worden teveel aannames gedaan over zeer fundamentele processen.”

Het congres bevestigde opnieuw, dat beton een materiaal is met grote mogelijkheden voor de toekomst, stelde Hewlett. Dat bleek al tijdens het drie jaar geleden gehouden congres ‘Concrete 2000’, eveneens georganiseerd door de Concrete Technology Unit van de Universiteit van Dundee. “Het is zeker legitiem om ingenieurs, architecten, wetenschappers, toeleveranciers en aannemers bij elkaar te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen over beton, want beton wordt over de hele wereld gebruikt. Iedereen komt op het werk, thuis en in de samenleving in aanraking met beton, zowel in arme als rijke landen”, aldus Hewlett.

China helft van cement

Tijdens het congres gaf prof. F.A. Wittmann uit Zwitserland enkele statistieken over het wereldwijde gebruik van beton. “Qua volume is beton het op een na meest gebruikte materiaal, na water. De consumptie over de hele wereld bedraagt gemiddeld twee ton per mens per jaar.” Prof. Huang Shi-Yan van het Shanghai Institute of Building Materials van de Tong Ji University te Shanghai in China voegde hieraan toe, dat China ongeveer de helft van de wereldproductie aan cement voor zijn rekening neemt, en dat die productie jaarlijks met 10% toeneemt. “In 1994 ging het om 400 miljoen ton cement, in 1995 was het al 450 miljoen ton. Binnen tien jaar zal het 800 miljoen ton per jaar zijn”, aldus Huang Shi-Yan.

Volgens Hewlett heeft beton goede eigenschappen voor een duurzame ontwikkeling. “Het energiegebruik voor de productie van cement is de laatste 30 jaar met 50% verminderd en vergeleken met 40 jaar geleden wordt er 80% minder water verbruikt.” Uit de bijdragen aan het congres bleek, dat deze ontwikkeling verder doorgaat.

Canadees netwerk

Hewlett herhaalde wat prof. P.K. Mehta van de Universiteit van Californie in de Verenigde Staten reeds in zijn openingswoord had gesteld. “De wereldbevolking groeit snel en dat leidt tot meer infrastructuur. Er is geen alternatief voor het gebruik van beton voor de infrastructuur. De productie en het gebruik van beton moet daarom op wereldschaal worden geregeld”, aldus Hewlett. Hij wees erop dat de innovatie van beton niet teveel gehinderd moet worden door voorschriften en regelgeving. In veel landen wordt bijvoorbeeld meer cement voorgeschreven dan volgens de stand der techniek noodzakelijk. Als uitstekend voorbeeld van een innovatieve aanpak noemde Hewlett het initiatief ‘Concrete Canada’, een netwerk van kenniscentra, gepresenteerd door J. Bickley van het Implementation Office te Toronto, Ontario. Dit netwerk onderzoekt onder andere de corrosieve en thermische eigenschappen van de verbinding tussen Prince Edward Island en het vasteland, uitgevoerd en beheerd door Ballast Nedam.

Training en opleiding

Beton is weliswaar een duurzaam materiaal, maar het moet dan wel duurzaam uitgevoerd worden, stelde Hewlett. Daarom zijn training, opleiding en verbetering van de arbeidsomstandigheden noodzakelijk. Er gaat veel mis bij de toepassing van zowel traditionele als nieuwe technieken. Dat beton ook onderhouden moet worden is inmiddels algemeen bekend. In sommige landen bestaat reeds 40 tot 50% van de bouwactiviteiten uit het onderhouden en repareren van betonconstructies.

Over de esthetica van beton zei Hewlett, dat het niet aan het materiaal zelf is te wijten als betonconstructies minder fraai worden uitgevoerd. “Het komt meer door een gebrek aan visie dan door een fundamenteel tekort van het materiaal zelf. Het werk van Pierre Luigi Nervi bijvoorbeeld is onovertroffen, en dat was 40 tot 50 jaar geleden.”

Het congres werd afgesloten door prof. R.K. Dhir, de organisator van de bijeenkomst. Hij kondigde aan dat de Universiteit van Dundee over drie jaar opnieuw een congres zal houden.

Reageer op dit artikel