nieuws

Minder administratie bedrijven ook zorg lagere overheden

bouwbreed

Na het Rijk moeten ook provincies en gemeentes zich inspannen om de administratieve rompslomp van bedrijven terug te dringen. Dat schrijft staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kwam in juni vorig jaar met de nota ‘Naar minder administratieve lasten’. De eerste resultaten van het daarin verwoorde beleid zijn, zo blijkt uit de voortgangsrapportage, onder andere het verminderde aantal vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer. Het aantal bedrijven dat een vergunning nodig heeft daalt met 60.000.

Bovendien hoeven de bedrijven niet langer twee- tot vijftienduizend gulden voor een vergunning te betalen, maar ke ze volstaan met een meldingsplicht die tien tot vijftig gulden kost. Het bedrijfsleven bespaart zo’n f. 140 miljoen door het terugbrengen van de wettelijk verplichte bewaartijd voor bedrijfsadministratie van tien tot zeven jaar.

In samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt onderzoek verricht naar de administratieve lasten en binnenkort begint ook een onderzoek naar regelgeving van de provincies.

Reageer op dit artikel