nieuws

Meer onderzoek moet bodemsanering goedkoper maken

bouwbreed Premium

Zo’n 1 tot 2% van het geld dat nu wordt uitgegeven aan de uitvoering van bodemsanering moet via een nieuw op te richten Stichting Kennistransfer Bodem (SKB) worden geinvesteerd in onderzoek. Op die manier ke de kosten van bodemsanering op termijn worden teruggedrongen.

Dit is de conclusie in een rapport van de Commissie Coordinatie en Co-financiering Geintegreerd Bodemonderzoek dat is aangeboden aan de ministers Ritzen en De Boer. Jaarlijks wordt ongeveer f. 1 miljard uitgegeven aan bodemsanering, waarvan driekwart door overheden en een kwart door het bedrijfsleven.

Door een klein gedeelte daarvan te stoppen in onderzoek naar nieuwe bodemsaneringstechnieken, ke die op termijn goedkoper worden.

De commissie verwacht dat de SKB in 1997 en 1998 rond kan komen met ongeveer f. 15 miljoen per jaar.

Reageer op dit artikel