nieuws

Meer klachten over lawaai Schiphol

bouwbreed Premium

Het aantal klachten over vlieglawaai is in 1995 weer gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. De Commissie Geluidhinder Schiphol kreeg bijna 13.000 meer klachten binnen dan de 100.000 van 1994.

Dit schrijft de commissie in het jaarverslag over 1995. Volgens de commissie valt te stijging onder andere toe te schrijven aan het feit dat de tolerantie van mensen afneemt. Dit onder meer als gevolg van alle publiciteit over de uitbreidingsplannen. Mensen zijn volgens de commissie minder geneigd om vliegtuiglawaai als een gegeven te beschouwen en maken zich bezorgd over een mogelijke toename van het geluid en van ongelukken.

Reageer op dit artikel